Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Dự thảo văn bản hết hạn

Ngày hết hạn: 31/08/2018

Mô tả:

​V/v đăng tải lấy ý kiến nhân dân danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

Chi tiết danh sách tại đây danhsach228.pdf

Ngày hết hạn: 05/07/2018

Mô tả:

​Về việc tổ chức lấy ý kiến về kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố Pleiku năm 2017

Chi tiết dự thảo Du thao Bao cao hoan thanh nong thon moi cua Pleiku.pdf

Ngày hết hạn: 13/04/2018

Mô tả:

Chi tiết danh sách xin tải tại đây​230.pdf

Ngày hết hạn: 24/03/2018

File đính kèm: File đính kèm

Mô tả:
XIN Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, công dân trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trang thông tin điện tử của Ban Thi đua – Khen thưởng. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Gia Lai trân trọng thông báo danh sách các tập thể và cá nhân đang được các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố đề nghị các hình thức khen thưởng Huân chương, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Cụ thể gồm:
 
I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 06 cá nhân

 1. Ông Phạm Ngọc Xuân, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai;
 2. Ông Nguyễn Văn Lạc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai;
 3. Ông Nguyễn Dũng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
 4. Ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai;
 5. Ông Đỗ Văn Luân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai.
 6. Ông Phan Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 
II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 02 tập thể và 08 cá nhân

 1. Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai;
 2. Văn phòng Huyện ủy Kbang, tỉnh Gia Lai;
 3. Ông Phạm Văn Binh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai;
 4. Ông Dương Đình Diện, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Gia Lai;
 5. Ông Trần Quốc Thành, Trưởng phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 6. Ông Huỳnh Thế Mạnh, Bí thư Huyện ủy Mang Yang, tỉnh Gia Lai;
 7. Bà Trương Thị Hội, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;
 8. Ông Hoàng Văn Tư, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai;
 9. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kbang, tỉnh Gia Lai;
 10. Ông Phan Trần Thọ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kbang, tỉnh Gia Lai.
 
III. CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ: 08 tập thể

 1. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai;
 2. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai;
 3. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai.
 4. Nhân dân và cán bộ huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai;
 5. Nhân dân và cán bộ huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai;
 6. Nhân dân và cán bộ xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;
 7. Nhân dân và cán bộ xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai;
 8. Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển Miền núi Gia Lai, tỉnh Gia Lai;
 9. Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai, tỉnh Gia Lai.
 
IV. DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC: 01 cá nhân
1. Ông Đặng Phan Chung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
 
V. BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 01 tập thể và 11 cá nhân

 1. Phòng Người có công, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai;
 2. Ông Nguyễn Xuân Phước, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai;
 3. Ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai;
 4. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai;
 5. Bà Niê Bích Đào, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai;
 6. Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chánh văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai;
 7. Ông Nguyễn Dũng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 8. Ông Bùi Văn Khánh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai;
 9. Ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
 10. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Ia Pa, tỉnh Gia Lai;
 11. Ông Đồng Văn Quang, Kiểm soát viên, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, tỉnh Gia Lai;
 12. Ông Võ Đình Phúc, Giám đốc xí nghiệp Thủy nông Phú Thiện, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, tỉnh Gia Lai;
 
VI. DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP TỈNH: 28 cá nhân

 1. Bà Trần Ngọc Chi, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai;
 2. Ông Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai;
 3. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai;
 4. Ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Gia Lai;
 5. Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai;
 6. Ông Nguyễn Thành Nuôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai;
 7. Bà Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai;
 8. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.
 9. Ông Mai Tấn Lợi, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đak Đoa;
 10. Ông Huỳnh Quang Thái, Bí thư Huyện ủy Ia Grai;
 11. Ông Ksor Oét, Phó bí thư Huyện ủy Ia Grai;
 12. Bà Nguyễn Thị Lành, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ia Grai;
 13. Ông Nguyễn Bá Thạch, Phó Bí thư Huyện ủy Chư Pưh;
 14. Ông Trịnh Duy Thuân, Bí thư Thành ủy Pleiku;
 15. Ông Nguyễn Tài, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku;
 16. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;
 17. Bà Trần Thị Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;
 18. Ông Nguyễn Hữu Sung, Chánh Văn phòng Thành ủy;
 19. Ông Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Chư Sê;
 20. Ông Lê Đình Huấn, Phó Bí thư Huyện ủy Chư Sê;
 21. Ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê;
 22. Bà Phạm Thị Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Sê;
 23. Ông Dương Mạnh Mẫn, Chánh Văn phòng Huyện ủy Chư Sê;
 24. Ông Nguyễn Văn Tha, Phó Bí thư Huyện ủy Mang Yang;
 25. Ông Nguyễn Minh Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy Ia Pa;
 26. Ông Hoàng Bình Yên, Trưởng phòng Quản lý nước và công trình thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai;
 27. Bà Trương Đinh Diệu Thi, Trưởng phòng Hành chính, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai;
 28. Ông Đinh Văn Ân, Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông đầu mối kênh chính Ayun Hạ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai.
 
Thời gian lấy ý kiến là 10 ngày, kể từ ngày 15/3/2018 đến hết ngày 24/3/2018.
Ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân, công dân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai, số 03 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Email: tdktgl@gmail.com hoặc gửi ý kiến trong mục Nội dung góp ý ở dưới trang tin.


Góp ý kiến tại đây
 
 • 1 - 10
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh