Sign In

Cổng thông tin điện tử

tỉnh Gia Lai

Danh sách câu hỏi

Tạo câu hỏi

Người hỏi: Huy

Lĩnh vực: Xã hội

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 14/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Nếu mình tới Gia Lai Kon Tum Có khai báo y tế không?

Trả lời:

​Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Tất cả những người ngoài tỉnh tới Gia Lai đều phải thực hiện khai báo y tế.
Người hỏi: Lê Quang Tuấn

Lĩnh vực: Nông nghiệp

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 13/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Xin hỏi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất in số chứng minh nhân dân 9 số, hiện nay tôi làm căn cước mới thì có phải đi đính chính lại theo số căn cước mới.  Cảm ơn.!

Trả lời:

​Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) quy định:

Điều 5. Thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận

1. Ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sau:

a) Cá nhân trong nước thì ghi “Ông" (hoặc “Bà"), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…"; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…"; trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:…"; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số…";"

Theo quy định này, thông tin về số CMND, số thẻ CCCD của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi tại trang 1 của sổ đỏ.

- Tại điểm g khoản 1 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) quy định:

Điều 17. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

1. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm:

...g) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;"

Việc thay đổi thông tin số CMND, CCCD trên sổ đỏ không thuộc trường hợp đăng ký biến động tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013.

Hơn nữa, tại khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014 quy định: "Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật".

Lưu ý: Những trường hợp đổi từ CMND 12 số, CCCD mã vạch sang CCCD gắn chíp không làm thay đổi số CCCD.

Như vậy, khi có thay đổi về thông tin số CMND 9 số sang CCCD gắn chíp, người sử dụng đất có quyền yêu cầu thay đổi thông tin đó trên sổ đỏ, nhưng phải thực hiện đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai. Pháp luật không bắt buộc phải sửa sổ đỏ trong trường hợp này.​

Người hỏi: Nguyễn Thương

Lĩnh vực: Xã hội

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 08/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Kính gửi: Quý cơ quan, Tôi là nhân viên của một Công ty Nhật Bản. Tôi muốn tìm hiểu về tỷ lệ bao phủ của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (tính theo dân số) ở tỉnh Gia Lai hiện nay. Xin Quý cơ quan vui lòng giải đáp. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

​Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Hiện nay tỉnh Gia Lai chưa thống kê về tỷ lệ bao phủ của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (tính theo dân số) nên chưa có số liệu cụ thể. 

Người hỏi: Thầy Thư

Lĩnh vực: Giáo dục

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 07/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Hiện tại bản thân tôi là giáo viên THCS có trình độ cao đẳng sư phạm, nếu xét theo luật giáo dục 2019 thì tôi chưa đạt chuẩn trình độ. Thắc mắc của tôi đạt ra là: UBND tỉnh Gia Lai có thực hiện nâng chuẩn trình độ theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP cho giáo viên chưa đạt chuẩn không ạ. hiện tại nhiều tôi và các giáo viên chưa đạt chuẩn khác rất hoang mang ạ. tôi xin chân thành toàn soạn đọc và giải đáp thắc mắc trên ạ

Trả lời:

​Văn phòng UBND tỉnh trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020, quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn đào tạo. Theo đó, đối tượng điều chỉnh là giáo viên hiện đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục ở các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác.
Nghị định và Thông tư nêu trên quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho số giáo viên hiện đang công tác được tiến hành trong 10 năm (chia làm 02 giai đoạn) nhằm đảm bảo đến 31/12/2030: 100% số giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm; 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân và 100% số giáo viên trung học cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân; quy định trong hai năm (khi Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành) nếu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục không thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn đào tạo theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP mà chưa đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo thì tùy theo từng trường hợp cụ thể để cho thôi việc và tinh giản biên chế theo quy định hiện hành.
Với các quy định trên, việc nâng chuẩn trình độ đào tạo chỉ áp dụng cho số giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động trước ngày Luật Giáo dục có hiệu lực và có lộ trình thực hiện việc nâng chuẩn; việc tuyển dụng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo trong năm 2020 sẽ không thuộc đối tượng nâng chuẩn trình độ.
Về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của tỉnh: trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện theo quy định./.

Người hỏi: Phan Lê Uy Vũ

Lĩnh vực: Y tế

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 04/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Kính gửi : Quý Cơ quan ! Công ty ngày 8/6/2021 có cử 02 nhân viên từ Đà Nẵng đến Nhà máy Thủy điện Krong pa 2 để thực hiện kiểm định xin Quý cơ quan cho biết như vậy đi đến có được không ? Nếu được thì phải thực hiện như thế nào ? Trân trọng cảm ơn

Trả lời:

​Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai trả lời câu hỏi của công nhân như sau:

Những người đến từ các địa phương trong danh sách dưới đây khi tới tỉnh Gia Lai đều phải thực hiện giám sát y tế. 

CAP NHAT CAC DIA DIEM DIA PHUONG DICH COVID19 (09.6.2021).pdf


Người hỏi: Nguyễn Minh Hiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 02/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Hiện tại tôi muốn mở 1 cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương gồm những sản phẩm như: tấm poly, tấm mica, tấm alu,…. tôi cần làm những thủ tục gì? Rất mong được giải đáp từ quý cơ quan!

Trả lời:

​Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Trường hợp công dân muốn thành lập doanh nghiệp để kinh doanh vật liệu xây dựng thì liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký thành lập doanh nghiệp để thực hiện luật đăng ký kinh doanh theo quy định.

Trường hợp kinh doanh hộ gia đình thì liên hệ UBND TP. Pleiku để đăng ký kinh doanh cho cá nhân, hộ gia đình.

Người hỏi: Bằng

Lĩnh vực: Y tế

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 02/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Những người từ địa phương nào về gia lai sẽ phải cách ly

Trả lời:

​Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Theo Bản đồ Covid-19 của tỉnh Gia Lai, những người đến từ các địa phương trong danh sách dưới đây khi tới Gia Lai sẽ phải thực hiện giám sát y tế.

CAP NHAT CAC DIA DIEM DIA PHUONG DICH COVID19 (09.6.2021).pdf


Người hỏi: Trần Thị Lan

Lĩnh vực: Kinh tế

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 13/05/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Nhà tôi phải tạm dừng kinh doanh karaoke theo VB 1306 của Ubnd Thành Phố ngày 05/05/2021 cho đến khi có văn bản hoạt động lại. Nếu tới ngày 05/6/2021, có văn bản được hoạt động thì gia đình tôi có phải đóng thuế cho tháng 5 không? ( nhà tôi đóng thuế theo thuế khoán hộ kinh doanh không hoá đơn)

Trả lời:

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến trả lời câu hỏi của công dân Trần Thị Lan như sau: 

Tại Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về quản lý thuế.

Điều 37. Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

1. Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh tạm ngừng hoạt động, kinh doanh có thời hạn hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo theo quy định của luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan thì cơ quan thuế căn cứ vào thông báo của người nộp thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quản lý thuế trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn theo quy định của luật này.

2. Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh thì thực hiện thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo để thực hiện quản lý thuế.

Tại mục 11, điều 6, chương II của Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính

11. Các trường hợp giảm thuế khoán

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh thì thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh. Cơ quan thuế căn cứ vào thời gian ngừng/nghỉ kinh doanh của cá nhân nộp thuế khoán để xác định số tiền thuế khoán được giảm và ban hành Quyết định giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc Thông báo không được giảm thuế mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

b) Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì gửi văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC đến cơ quan thuế chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ miễn (giảm) thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành để xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Như vậy, ở trường hợp trên khi tạm dừng kinh doanh, cơ sở kinh doanh vẫn phải thực hiện đóng thuế theo quy định. 

Người hỏi: Nguyễn Thế Bắc

Lĩnh vực: Xã hội

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 09/05/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Căn cứ: Quyết định 14/2015/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 8/2018/QĐ-UBND: Phường, thị trấn: - ≥ 20 m; - ≥ 45 m2. - Chiều rộng và chiều dài ≥ 03 m. - Với các đường còn lại: - ≥ 36 m2. - Chiều rộng và chiều dài ≥ 03 m. - Các xã: - ≥ 50 m2. - Chiều rộng và chiều dài không nhỏ hơn 04 m. Hiện tại Đất của Bố mẹ tôi diện tích còn 6m4 (nở hậu 8m) dài 20m toàn bộ là đất ở. Xin cho hỏi làm thể nào để Thửa đất trên được cắt ra thành 2 bìa mỗi bìa 3m2. Cảm ơn

Trả lời:

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến trả lời câu hỏi của công dân Nguyễn Thế Bắc như sau: 

Căn cứ Điều 4, Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định:

Điều 4. Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở

1. Thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu như sau:

a) Trường hợp thửa đất tại phường, thị trấn tiếp giáp với đường có chiều rộng chỉ giới < 20 m là 36m2.

b) Trường hợp thửa đất tại phường, thị trấn tiếp giáp với đường có chiều rộng chỉ giới ≥ 20 m 45 m2.

c) Trường hợp thửa đất tại xã là 50 m2.

2. Thửa đất hình thành sau khi tách thửa có bề rộng tiếp giáp đường giao thông tối thiểu là:

a) Trường hợp thửa đất tại phường, thị trấn là 4m.

b) Trường hợp thửa đất tại 5m.

3. Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này không tính diện tích đất hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng.

4. Trường hợp tách thửa mà sau tách thửa có thửa đất không tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý thì diện tích, kích thước được phép tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

Diện tích, kích thước tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này".

Theo ý kiến trình bày của ông trên cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai xét thấy nội dung cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất chưa đầy đủ rõ ràng như: kích thước, diện tích, vị trí thửa đất. Theo đó, đề nghị ông kiểm tra quyền sử dụng đất đối chiếu Điều 4, Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai nêu trên để thực hiện. Mặt khác, ông có thể liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Pleiku ( địa chỉ: 81 Hùng Vương, Thành phố, Pleiku) để được tư vấn, hướng dẫn theo quy định.        ​


Người hỏi: Hoàng Thị Thúy Vân

Lĩnh vực: Y tế

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 01/04/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Ngày 08/2/2021 UBND tỉnh Gia Lai có ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc Hỗ trợ thêm cho người tham gia phòng, chống dịch COVID 19, người bị cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. Căn cứ Quyết định trên cho tôi được hỏi, nhân viên y tế phục vụ khám, sàng lọc trong 03 khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã Ayun Pa, có được hỗ trợ số tiền là 500.000đ Theo Quyết định 76 của UBND tỉnh Gia Lai hay không? Rất mong nhận được phản hồi từ quý cấp.

Trả lời:

​Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 1301/VP-TTTH gửi Sở Tài chính tỉnh Gia Lai về việc trả lời câu hỏi của công dân Hoàng Thị Thúy Vân. Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

1. Tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: “Các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (gồm những người trực ở các chốt chặn của tỉnh, huyện; y, bác sĩ, nhân viên y tế vùng có dịch tham gia trực tiếp vào công tác khám, điều trị, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm): Hỗ trợ 500.000 đồng/người (trừ lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã có hỗ trợ riêng cho các lực lượng tỉnh, huyện)”. Theo đó, Sở Tài chính trả lời như sau: Nhân viên y tế phục vụ khám, sàng lọc trong 03 khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã Ayun Pa theo Quyết định của cấp có thẩm quyền được hỗ trợ 500.000 đồng/người dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (thực hiện nhiệm vụ trong 05 ngày Tết Nguyên Đán) theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tại Khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ quy định: “Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phòng, chống dịch, khám bệnh, chữa bệnh, cách ly y tế tập trung có trách nhiệm chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này cho các đối tượng sau đây:

a) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

b) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị khác liên quan trên địa bàn, cơ quan, đơn vị cấp trên, cơ quan, đơn vị ở địa phương khác cử đến để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình (nếu có). 

c) Cộng tác viên, tình nguyện viên tham tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, cách ly y tế tập trung tại cơ quan, đơn vị mình.” Căn cứ quy định nêu trên, để thống nhất trong việc quản lý, tránh trường hợp trùng lắp trong việc chi trả cho các đối tượng tham gia trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tại 03 khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã Ayun Pa có trách nhiệm chi trả theo đúng quy định. ​

  • 1 - 10
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc