Sign In

Cổng thông tin điện tử

tỉnh Gia Lai

Danh sách câu hỏi

Tạo câu hỏi

Người hỏi: Bằng

Lĩnh vực: Y tế

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 02/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Những người từ địa phương nào về gia lai sẽ phải cách ly

Trả lời:

​Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Theo Bản đồ Covid-19 của tỉnh Gia Lai, những người đến từ các địa phương trong danh sách dưới đây khi tới Gia Lai sẽ phải thực hiện giám sát y tế.

CAP NHAT CAC DIA DIEM DIA PHUONG DICH COVID19 (09.6.2021).pdf


Người hỏi: Trần Thị Lan

Lĩnh vực: Kinh tế

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 13/05/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Nhà tôi phải tạm dừng kinh doanh karaoke theo VB 1306 của Ubnd Thành Phố ngày 05/05/2021 cho đến khi có văn bản hoạt động lại. Nếu tới ngày 05/6/2021, có văn bản được hoạt động thì gia đình tôi có phải đóng thuế cho tháng 5 không? ( nhà tôi đóng thuế theo thuế khoán hộ kinh doanh không hoá đơn)

Trả lời:

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến trả lời câu hỏi của công dân Trần Thị Lan như sau: 

Tại Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về quản lý thuế.

Điều 37. Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

1. Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh tạm ngừng hoạt động, kinh doanh có thời hạn hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo theo quy định của luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan thì cơ quan thuế căn cứ vào thông báo của người nộp thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quản lý thuế trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn theo quy định của luật này.

2. Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh thì thực hiện thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo để thực hiện quản lý thuế.

Tại mục 11, điều 6, chương II của Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính

11. Các trường hợp giảm thuế khoán

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh thì thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh. Cơ quan thuế căn cứ vào thời gian ngừng/nghỉ kinh doanh của cá nhân nộp thuế khoán để xác định số tiền thuế khoán được giảm và ban hành Quyết định giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc Thông báo không được giảm thuế mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

b) Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì gửi văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC đến cơ quan thuế chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ miễn (giảm) thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành để xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Như vậy, ở trường hợp trên khi tạm dừng kinh doanh, cơ sở kinh doanh vẫn phải thực hiện đóng thuế theo quy định. 

Người hỏi: Nguyễn Thế Bắc

Lĩnh vực: Xã hội

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 09/05/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Căn cứ: Quyết định 14/2015/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 8/2018/QĐ-UBND: Phường, thị trấn: - ≥ 20 m; - ≥ 45 m2. - Chiều rộng và chiều dài ≥ 03 m. - Với các đường còn lại: - ≥ 36 m2. - Chiều rộng và chiều dài ≥ 03 m. - Các xã: - ≥ 50 m2. - Chiều rộng và chiều dài không nhỏ hơn 04 m. Hiện tại Đất của Bố mẹ tôi diện tích còn 6m4 (nở hậu 8m) dài 20m toàn bộ là đất ở. Xin cho hỏi làm thể nào để Thửa đất trên được cắt ra thành 2 bìa mỗi bìa 3m2. Cảm ơn

Trả lời:

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến trả lời câu hỏi của công dân Nguyễn Thế Bắc như sau: 

Căn cứ Điều 4, Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định:

Điều 4. Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở

1. Thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu như sau:

a) Trường hợp thửa đất tại phường, thị trấn tiếp giáp với đường có chiều rộng chỉ giới < 20 m là 36m2.

b) Trường hợp thửa đất tại phường, thị trấn tiếp giáp với đường có chiều rộng chỉ giới ≥ 20 m 45 m2.

c) Trường hợp thửa đất tại xã là 50 m2.

2. Thửa đất hình thành sau khi tách thửa có bề rộng tiếp giáp đường giao thông tối thiểu là:

a) Trường hợp thửa đất tại phường, thị trấn là 4m.

b) Trường hợp thửa đất tại 5m.

3. Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này không tính diện tích đất hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng.

4. Trường hợp tách thửa mà sau tách thửa có thửa đất không tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý thì diện tích, kích thước được phép tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

Diện tích, kích thước tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này".

Theo ý kiến trình bày của ông trên cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai xét thấy nội dung cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất chưa đầy đủ rõ ràng như: kích thước, diện tích, vị trí thửa đất. Theo đó, đề nghị ông kiểm tra quyền sử dụng đất đối chiếu Điều 4, Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai nêu trên để thực hiện. Mặt khác, ông có thể liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Pleiku ( địa chỉ: 81 Hùng Vương, Thành phố, Pleiku) để được tư vấn, hướng dẫn theo quy định.        ​


Người hỏi: Hoàng Thị Thúy Vân

Lĩnh vực: Y tế

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 01/04/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Ngày 08/2/2021 UBND tỉnh Gia Lai có ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc Hỗ trợ thêm cho người tham gia phòng, chống dịch COVID 19, người bị cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. Căn cứ Quyết định trên cho tôi được hỏi, nhân viên y tế phục vụ khám, sàng lọc trong 03 khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã Ayun Pa, có được hỗ trợ số tiền là 500.000đ Theo Quyết định 76 của UBND tỉnh Gia Lai hay không? Rất mong nhận được phản hồi từ quý cấp.

Trả lời:

​Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 1301/VP-TTTH gửi Sở Tài chính tỉnh Gia Lai về việc trả lời câu hỏi của công dân Hoàng Thị Thúy Vân. Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

1. Tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: “Các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (gồm những người trực ở các chốt chặn của tỉnh, huyện; y, bác sĩ, nhân viên y tế vùng có dịch tham gia trực tiếp vào công tác khám, điều trị, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm): Hỗ trợ 500.000 đồng/người (trừ lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã có hỗ trợ riêng cho các lực lượng tỉnh, huyện)”. Theo đó, Sở Tài chính trả lời như sau: Nhân viên y tế phục vụ khám, sàng lọc trong 03 khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã Ayun Pa theo Quyết định của cấp có thẩm quyền được hỗ trợ 500.000 đồng/người dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (thực hiện nhiệm vụ trong 05 ngày Tết Nguyên Đán) theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tại Khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ quy định: “Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phòng, chống dịch, khám bệnh, chữa bệnh, cách ly y tế tập trung có trách nhiệm chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này cho các đối tượng sau đây:

a) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

b) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị khác liên quan trên địa bàn, cơ quan, đơn vị cấp trên, cơ quan, đơn vị ở địa phương khác cử đến để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình (nếu có). 

c) Cộng tác viên, tình nguyện viên tham tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, cách ly y tế tập trung tại cơ quan, đơn vị mình.” Căn cứ quy định nêu trên, để thống nhất trong việc quản lý, tránh trường hợp trùng lắp trong việc chi trả cho các đối tượng tham gia trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tại 03 khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã Ayun Pa có trách nhiệm chi trả theo đúng quy định. ​

Người hỏi: Trần Mạnh Hùng

Lĩnh vực: Nông nghiệp

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 19/03/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Chào anh chị. em tên Hùng hiện thường trú tại an khê, và làm việc ở kong chro, Theo em được biết quyết định 38/2016/QĐ- TTG có hỗ trợ cho người dân trồng rừng sản xuất và khai thác, Hiện em đang làm việc ở kong chro, khi xuống các xã em có thấy ở các xã của kong chro( yang nam, sro, dak ko ning) đất trống đồi trọc rất nhiều và cả đất bỏ hoang lâu năm, bây giờ em muốn nhận đất để trông rừng thì có thể liên hệ ở đâu và thủ tục như thế nào ạ? nhờ các anh chị hướng dẫn giúp em. em cảm ơn

Trả lời:

​Chào bạn Trần Mạnh Hùng.

Như bạn biết Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng có khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư trồng rừng và chế biến lâm sản theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Điều kiện để được hỗ trợ là hộ gia đình, cá nhân phải có đất quy hoạch trồng rừng sản xuất được cấp có thẩm quyền giao, được thuê và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã sử dụng ổn định trong vòng 3 năm trở lên không có tranh chấp được chính quyền địa phương xác nhận.

Khoản 2, Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Do bạn đang làm việc ở huyện Krông Chro nên bạn có thể liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Chro để được hướng dẫn cụ thể.​

Người hỏi: Lê Đức Tượng

Lĩnh vực: Xã hội

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 19/01/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Tôi muốn hỏi về việc công khai danh sách cá nhân nhận tiền hỗ trợ covid năm 2020 vừa qua. Không thấy có danh sách hỗ trợ + khoản tiền thông báo. Cảm ơn!

Trả lời:

​Chào bạn, danh sách cá nhân nhận tiền hỗ trợ covid năm 2020. Chúng tôi đã đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

Người hỏi: Trần Thanh Duy

Lĩnh vực: Xã hội

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 18/01/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Tôi xin trung tâm giải đáp giúp . Hiện nay tôi bị mất giấy phép lái xe máy. Thủ tục xin làm lại gồm những giấy tờ gì ạk. Và giấy chứng minh mới của tôi không trùng với giấy chứng minh cũ trong hồ sơ gốc. Có làm lại được không ạk.

Trả lời:

​Liên hệ Trung tâm hành chính công để được hỗ trợ.

Người hỏi: Lê Văn Tê

Lĩnh vực: Kinh tế

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 14/01/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Tôi muốn mở đại lý Internet gần trường học, tôi phải làm nộp hồ sơ tại đâu. Hồ sơ gồm những thành phần nào? Xin cảm ơn https://vpsmmo.info/

Trả lời:

Về câu hỏi của công dân, Văn phòng UBND tỉnh đã chuyển câu hỏi đến Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan phụ trách chuyên môn. Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời như công văn (có phụ lục kèm theo) được đính kèm dưới đây: 

CV520.pdf

Phu luc_CV 520.pdf

Người hỏi: Đặng Thị Thu Hà

Lĩnh vực: Xã hội

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 10/09/2019

Ngày trả lời: 11/10/2019

Nội dung:

Gia đình tôi có căn nhà cấp 4, định đầu tư 4 phòng trọ, diện tích khoảng 20m2 mỗi phòng để cho học sinh, sinh viên thuê hàng tháng. Xin hỏi về quy định, hồ sơ và thủ tục về phòng cháy chữa cháy.

Trả lời:

Cổng thông tin điện tử trả lời công dân như sau:

Luật PCCC qui định như sau:

1/ Chủ hộ gia đình có trách nhiệm:

a) Đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

b) Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ;

c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác trong việc bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, nổ.

2/ Cá nhân có trách nhiệm:

a) Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền;

b) Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng;

c) Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy;

d) Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

đ) Thực hiện quy định khác có liên quan đến trách nhiệm cá nhân trong Luật này.”

 

Do vậy, yêu cầu chủ hộ thực hiện như sau:

- Trong mỗi phòng trọ trang bị 01 bình chữa cháy.

- Hành lang của dãy phòng trọ có gắn nội qui tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy.

Trân trọng cảm ơn.

Người hỏi: Cao Thọ Nhân

Lĩnh vực: Xã hội

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 22/05/2018

Ngày trả lời: 30/05/2018

Nội dung:

Kính thưa ỦY Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai Tôi tên Cao Thọ Nhân hiện thường trú tại 166 Trần Văn Quang Phường 10 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh.Nay tôi muốn hỏi Quý cơ quan một việc như sau:- Giấy khai sinh của tôi được cấp tại xã Lệ Chí Quận Lệ Trung Pleiku vào năm 1965.Nay tôi muốn trích lục bảo sao giấy khai sinh.tôi phải trích lục ở cơ quan nào? Địa chỉ ở đâu ?

Trả lời:

​Về vấn đề này, công dân liên hệ UBND thành phố Pleiku để được hướng dẫn cụ thể.

Địa chỉ: UBND thành phố Pleiku, 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai.

  • 11 - 20
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc