Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Kết quả giám sát Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Ia Grai và một số vấn đề đặt ra

Ngày đăng: 21-01-2018, 03:00 - Lượt truy cập: 3895

Thực hiện Công văn số 01/QĐ- BCĐ- XDNTM ngày 28/2/2011 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, vừa qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành giám sát việc tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo (BCĐ), ban quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã tại huyện Ia Grai.


Kết quả giám sát cho thấy: Hiện nay Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý và tổ giúp việc,  xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên BCĐ huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giúp 12/12 xã trong việc khảo sát thực trạng, lập quy hoạch và đồ án xây dựng nông thôn mới.

Đến nay đã tiến hành tập huấn và thành lập 12/12 BCĐ, Ban giám sát xã và công nhận Ban giám sát và các ban phát triển thôn, làng. Hướng dẫn các xã chọn cử một số cán bộ công chức có năng lực thành lập tổ giúp việc cho BCĐ. Hoàn thành việc khảo sát đánh giá hiện trạng nông thôn mới theo 19 tiêu chí.
Riêng 2 xã điểm (Ia Hrung và Ia Dêr) đã hoàn thành việc lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
Tuy nhiên thời gian qua công tác tuyên truyền, vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới các xã triển khai còn hời hợt, lồng ghép vào các nội dung chương trình hội nghị khác nên một bộ phận nhân dân chưa hiểu và chưa nắm bắt được mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình.Tiến độ triển khai việc xây dựng đề án, lập quy hoạch xây dựng NTM còn chậm và chất lượng chưa cao. Thành viên BCĐ huyện chưa tích cực hướng dẫn cho các xã về nội dung lập đề án thuộc ngành mình phụ trách; chưa tập trung chỉ đạo địa bàn được phân công.
Một số ngành chức năng tỉnh chưa kịp thời hướng dẫn về định mức đầu tư đối với việc xây dựng từng loại công trình để huyện, xã có cơ sở lập tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư trong việc lập đề án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chương trình NTM.  Hồ sơ quy hoạch nông thôn mới (quy định tại bước 4- mục 6- Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 6/1/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành hướng dẫn xây dựng nông thôn mới): Ở cấp  xã triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do trình độ cán bộ cấp xã chưa thể đáp được các yêu cầu về công tác này.
Để kịp thời hoàn tất việc lập quy hoạch, xây dựng Đề án nông thôn mới trước  ngày 30/9/2011 báo cáo ban chỉ đạo tỉnh, cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Ban chỉ đạo huyện, giúp các xã tổ chức triển khai thực hiện chương trình.
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh, Du lịch, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San cần khẩn trương xây dựng kế hoạch  tuyên truyền đến tận các xã của huyện Ia Grai nói riêng, các xã trên địa bàn toàn tỉnh nói chung. Riêng Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh cần lồng ghép công tác xây dựng nông thôn mới vào chương trình giảng dạy để học sinh có thể dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thực hiện chương trình sau khi tốt nghiệp ra trường, về cơ sở công tác.
Trong tuyên truyền, phải làm rõ được yêu cầu cấp thiết của việc xây dựng nông thôn mới; những đặc trưng, nguyên tắc xây dựng nông thôn mới; những nội dung cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phương pháp huy động vốn, các cơ chế chính sách trong xây dựng nông thôn mới, kế hoạch triển khai thực hiện của Trung ương và tỉnh,  Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, đồng thời tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về chương trình xây dựng NTM là cuộc vận động, là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, bền vững với mục đích nhanh chóng nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn. Nội dung các chương trình tuyên truyền khẳng định: Chương trình NTM không phải là dự án xây dựng cơ bản mà là chương trình phát triển tổng hợp về kinh tế - văn hoá - xã hội - chính trị... và nhân dân là chủ thể xây dựng NTM.Việc tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, đa dạng về nội dung và hình thức: như sáng tác thơ, ca, hò vè, tiểu phẩm, tuyên truyền cổ động trực quan...

 
 

Phan Xuân Vũ – Trang Web So TT&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh