Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng: 21-01-2018, 03:00 - Lượt truy cập: 877
Ngày 16/2, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 01b/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai đăng tải nội dung Thông báo và một số biểu mẫu có liên quan:

Nội dung Thông báo:01bTB-UBBC.pdf01bTB-UBBC.pdf

Các biểu mẫu:

- Mẫu số 01: Mau-so-1-BCDBQH.docMau-so-1-BCDBQH.doc

- Mẫu số 02: Mau-so-2-BCDBQH.docMau-so-2-BCDBQH.doc

- Mẫu số 03: Mau-so-3-BCDBQH.docMau-so-3-BCDBQH.doc

- Mẫu số 04: Mau-so-4-BCDBQH.docMau-so-4-BCDBQH.doc

- Mẫu số 05:Mau-so-5-BCDBHDND.docMau-so-5-BCDBHDND.doc

- Mẫu số 06:Mau-so-6-BCDBHDND.docMau-so-6-BCDBHDND.doc

Mẫu số 07:Mau-so-7-BCDBHDND.docMau-so-7-BCDBHDND.doc

Mẫu số 08:Mau-so-8-BCDBHDND.docMau-so-8-BCDBHDND.doc

Mẫu số 09:​Mau-so-9-BCDBQH.docMau-so-9-BCDBQH.doc

Mẫu số 10:Mau-so-10-BCDBHDND.docMau-so-10-BCDBHDND.doc

Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh