Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Xây dựng nông thôn mới: Cần phát huy vai trò chủ thể của nông dân!

Ngày đăng: 21-01-2018, 03:00 - Lượt truy cập: 2382

Để thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, vấn đề đặt ra là cần phải phát huy được vai trò chủ thể của người nông dân. Chính họ là người làm nên và thừa hưởng những thành quả đó.


Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Đến năm 2020 cả nước có trên 50% số xã đạt được chuẩn nông thôn mới.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện nay 13 xã thuộc huyện Kbang được Trung ương chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới vừa hoàn thành quy hoạch, 70 xã hoàn thành khâu rà soát, 24 xã xây dựng đề án đang chờ thông qua.
Đánh giá của Ban chỉ đạo tỉnh, tiến độ thực hiện trên địa bàn tỉnh như vậy là chậm. Một trong những nguyên nhân là do các sở, ban ngành liên quan và địa phương nắm bắt chưa hết nội dung chương trình; vai trò của người nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.
Nhằm thực hiện mục tiêu chương trình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, UBND tỉnh xác định trong giai đoạn đầu phải tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và nhân dân, nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cho nông dân là một việc hết sức quan trọng. Trước hết, tập trung tuyên truyền cho nhân dân hiểu công việc chúng ta đang làm, trách nhiệm tham gia chương trình và lợi ích của nông dân khi chương trình mang lại kết quả.
Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân nêu rõ vai trò chủ thể của người nông dân. Mọi việc phải được dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra.
Để hoàn chỉnh bộ mặt nông thôn sau xây dựng phù hợp và hiện đại thì người dân phải bàn bạc và tham gia ngay từ đầu, là khâu hết sức quan trọng, có tính chất lâu dài. Trên cơ sở đó, trước khi triển khai, người dân cần tham gia quyết định cái gì cần đầu tư làm trước, cái gì làm sau phù hợp với nguồn lực của địa phương và Trung ương hỗ trợ. Nông dân phải thực sự hiểu được, thấy được là họ làm cho chính mình. Người nông dân có thể tham gia trực tiếp xây dựng một số công trình mà họ có thể làm được. Khi đó, vai trò chủ thể của người nông dân được phát huy, đóng góp sức lực cho công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Vai trò chủ thể của người nông dân được phát huy trong quá trình triển khai thực hiện là rất quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia này.

 
 

Anh Khoa – Báo Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh