Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 12 năm 2017 tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 21-12-2017, 07:26

KHU VỰC PHÍA  ĐÔNG – ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI  ( Huyện KBang)

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng trời rét, ngày nắng gián đoạn.

- Gió :

 Đông Bắc cấp 3 - cấp 4

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

19 – 21oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

14 - 16oC

- Độ ẩm trung bình :

83 - 88 %

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG TỈNH GIA LAI

(Mang Giang, ĐakPơ, KonChro)

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng trời rét, có mưa. Ngày nắng gián đoạn.

- Gió :

 Đông Bắc cấp 3 - cấp 4

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

19 – 21oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

14 - 16oC

- Độ ẩm trung bình :

83 - 88 %

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG – ĐÔNG NAM TỈNH GIA LAI

(Phú Thiện, Ia Pa  & KrôngPa)

Mây thay đổiđến nhiều mây, đêm và sáng trời lạnh có lúc có mưa  nhỏ. Ngày trời nắng gián đoạn.

- Gió :

Đông Bắc cấp 2-cấp 3

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

22 - 24oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

17 - 19oC

- Độ ẩm trung bình :

70 - 75 %

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY NAM TỈNH GIA LAI

(Chư Prong, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh)

Mây thay đổi, đêm và sáng trời lạnh. Ngày trời nắng gián đoạn.

- Gió :

 Đông Bắc cấp 2, cấp 3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

22 - 24oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

17 - 19oC

- Độ ẩm trung bình :

70 - 75 %

 

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY BẮC TỈNH GIA LAI

(ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa)

Ít mây, đêm và sáng trời rét. Ngày trời nắng.

- Gió :

 Đông Bắc cấp 2, cấp 3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

21 - 23oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

12 - 14oC

- Độ ẩm trung bình :

70 - 75 %

                                      KHU VỰC TP PLEIKU

Ít mây, đêm và sáng trời rét. Ngày trời nắng.

- Gió :

 Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có lúc mạnh cấp 4.

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

22 - 23oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

13 - 14oC

- Độ ẩm trung bình :

77 - 82 %

                                      KHU VỰC TX AN KHÊ

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng trời rét, có lúc có mưa nhỏ. Ngày nắng gián đoạn.

- Gió :

 Đông Bắc cấp 3 - cấp 4

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

20 – 21oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

15 - 16oC

- Độ ẩm trung bình :

85 - 90 %

                                      KHU VỰC TX AYUNPA

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng trời lạnh. Ngày trời nắng gián đoạn.

- Gió :

Đông Bắc cấp 2 - cấp 3

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

23 - 24oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

18 - 19oC

- Độ ẩm trung bình :

70 - 75 %

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc