Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

​Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch ngày 31/5/2021​

Ngày đăng: 02-06-2021, 09:17 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây 90 TB VP.pdf