Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

TB treo cờ và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5

Ngày đăng: 16-04-2021, 01:23 - Người đăng: Mai Thi Dao

​Đính kèm nội dung văn bản tại đây:

TB66.pdf