Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chính thuộc thẩm quyền giải quyết của VP UBND tỉnh Gia Lai tại Trung tâm phục vụ hành chính công sang Bưu điện tỉnh để thực hiện

Ngày đăng: 10-08-2020, 10:47 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

​Đính kèm tại đây: 87 TB UBND.pdf