Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Công khai kết quả tiết kiệm điện tháng 6/2023

Ngày đăng: 14-07-2023, 10:39 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

​Chi tiết đính kèm tại đây: 

VB1088-SCT.pdf