Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo công khai kết quả tiết kiệm điện tháng 8/2023

Ngày đăng: 08-09-2023, 02:06 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây:

CV 1417.pdf