Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh , Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 09-07-2021, 02:38 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây 121 TB VP.pdf