Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố (ngày 17/7/2021)

Ngày đăng: 19-07-2021, 09:26 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây: 

137 TB VP.pdf