Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 22-04-2021, 02:53 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây 69 TB UBND.pdf