Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 970/KH-UBND của UBND tỉnh

Ngày đăng: 22-07-2021, 04:06 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây 145 TB VP.pdf