Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Kết luận của đ/c Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III năm 2021

Ngày đăng: 21-07-2021, 10:21 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây

139 TB VP.pdf