Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Kết luận của Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo của huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm

Ngày đăng: 18-05-2021, 02:33 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây

80 TB VP.pdf