Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 30/6/2021

Ngày đăng: 05-07-2021, 03:50 - Người đăng: Mai Thi Dao

Đính kèm tại đây 116 TB VP.pdf