Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo lại thời gian treo cờ Tổ quốc trong toàn tỉnh

Ngày đăng: 18-05-2021, 02:07 - Người đăng: Mai Thi Dao

​Đính kèm nội dung văn bản tại đây:

TB82.pdf