Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo lịch khảo sát trực tiếp về tình hình thực tế thực hiện Đề án 70 tại một số đơn vị, địa phương

Ngày đăng: 31-10-2022, 09:47 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây:

137 TB VP.pdf