Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Lịch lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân năm 2019 tại trụ sở tiếp công dân tỉnh

Ngày đăng: 24-01-2019, 03:50 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

​Chi tiết nội dung tại đây 06 TB UBND.signed.pdf