Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Ngày đăng: 29-10-2018, 03:42 - Người đăng: Mai Thi Dao

Toà án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Thạch, sinh năm 1977. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Đội 5, Công ty 715, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Bà Nguyễn Thị Thạch vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 5 năm 2009.

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Thạch liên hệ với Toà án nhân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 286 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Thạch thì thông báo cho Toà án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo địa chỉ như trên; UBND xã Ia Ia Khai theo địa chỉ làng Jrăng Blo, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; người yêu cầu là ông Phạm Anh Đức theo địa chỉ Đội 5, Công ty 715, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn là 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Nguyễn Thị Thạch thì Tòa sẽ mở  phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.