Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo tìm kiếm thông tin người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Ngày đăng: 01-09-2020, 10:35 - Người đăng: Mai Thi Dao

“ Tòa án nhân dân huyện la Grai, tỉnh Gia Lai (Tòa án) thông báo cho chị Phan Thị Hà, sinh ngàv 1986, nơi cư trú cuối cùng: thôn Thái Hà, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; bỏ nhà đi khỏi địa phương từ ngày 20-10-2015 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hà đang ở đâu về ngay Tòa án (địa chỉ: 286 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai) để giải quyết việc anh Nguyễn Trung Dũng (là chồng của chị Hà) yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Ai biết chị Hà ở đâu đề nghị báo tin cho Tòa án theo địa chỉ trên hoặc theo số điện thoại (0269) 3 844 339.

Trong thời hạn 04 tháng kế từ ngày đăng thông báo, nếu chị Hà không có mặt hoặc không có tin tức gì của chị Hà thì Tòa án sẽ giải quyết việc anh Dũng yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hà mất tích theo quy định của pháp luật".​