Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 11-05-2022, 01:52 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây:

32 TB UBND.pdf