Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Triển khai các nghi thức tang lễ trong ngày Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng: 12-08-2020, 08:28 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

​Đính kèm tại đây 35 TB UBND.pdf