Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Về việc Kết quả trúng tuyển vào công chức Văn phòng UBND tỉnh, kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 08-04-2021, 03:50 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây: 62 TB VP.pdf