Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo về việc nghỉ lễ, tết đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; treo cờ Tổ quốc chào mừng trong năm 2023

Ngày đăng: 16-12-2022, 08:13 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây:

60 TB UBND.pdf