Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng: 19-08-2021, 09:40 - Người đăng: Mai Thi Dao