Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng: 06-12-2018, 10:11 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

​Đính kèm nội dung tại đây125 TB VP.signed.pdf