Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 13-03-2020, 04:07 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

​Đính kèm tại đây 12 TB UBND.signed.pdf