Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Triển khai các nghi thức tang lễ trong ngày Quốc tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng: 05-10-2018, 09:17 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

​Đính kèm nội dung tại đây 31 TB UBND.signed.pdf