Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Triển khai các nghi thức tang lễ trong ngày Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày đăng: 27-09-2018, 08:50 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

​Đính kèm nội dung tại đây Untitled.pdf