Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Về treo cờ Tổ quốc: Chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 17-05-2021, 10:29 - Người đăng: Mai Thi Dao

Đính kèm nội dung văn bản tại đây:

TB79.pdf