Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng: 11-08-2020, 04:10 - Người đăng: Mai Thi Dao

​Nội dung Thông báo tại đây:

TB34.pdf