Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Về việc treo Cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 16-09-2020, 04:01 - Người đăng: Mai Thi Dao

​Đính kèm văn bản tại đây:

TB39.pdf