Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông tin dự án

QĐ phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án Thủy lợi Hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nhà quản lý vận hành

Tên dự án QĐ phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án Thủy lợi Hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nhà quản lý vận hành
Chủ đầu tư UBND thị xã Ayun Pa
Mục Tiêu ​QĐ phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án Thủy lợi Hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nhà quản lý vận hành
Thời gian thực hiện 2022
Quyết định
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc