Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông tin dự án

Về việc điều chỉnh quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C, quy mô nhỏ sử dụng ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020

Tên dự án Về việc điều chỉnh quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C, quy mô nhỏ sử dụng ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020
Mục Tiêu ​đầu tư các dự án nhóm C,
Quyết định
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh