Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông tin dự án

Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C, quy mô nhỏ sử dụng nguồn sử dụng đất tỉnh năm 2019 hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ( đợt 2)

Tên dự án Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C, quy mô nhỏ sử dụng nguồn sử dụng đất tỉnh năm 2019 hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ( đợt 2)
Mục Tiêu ​đầu tư các dự án nhóm C, quy mô nhỏ sử dụng nguồn sử dụng đất tỉnh năm 2019 hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh​
Thời gian thực hiện 2019
Quyết định
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh