Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông tin dự án

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê Đoạn ngã ba la sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00 - Km7+100)

Tên dự án V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê Đoạn ngã ba la sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00 - Km7+100)
Mục Tiêu ​V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê Đoạn ngã ba la sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00 - Km7+100)
Thời gian thực hiện 2023
Quyết định
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc