Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thủ tục hành chính

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.

Thẩm quyền giải quyết:
Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Lĩnh vực:
Lĩnh vực tôn giáo
Lĩnh vực thống kê:
Tôn giáo
Cách thức thực hiện:
Trình tự thực hiện:
Thành phần hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ, cụ thể:

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới để sinh hoạt tôn giáo tập trung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ có trách nhiệm xin ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Lệ phí:

​không 

Kết quả thực hiện:

​Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện:

​UBND cấp xã, phường, thị trấn

Đối tượng thực hiện:
Yêu cầu hoặc điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

- Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh