Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

​ Gia Lai một quý tiếp nhận, giải quyết hơn 326 ngàn hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày đăng: 23-06-2022, 09:00 - Lượt truy cập: 104
.

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý II-2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đúng quy định, đảm bảo việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.​


Bảo hiểm Xã hội tỉnh luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức. Ảnh: Như Nguyện
Bảo hiểm Xã hội tỉnh luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức. Ảnh: Như Nguyện

 

Trong quý II, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 10 quyết định công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Trong đó, công bố mới 22 TTHC; công bố sửa đổi, bổ sung 159 TTHC; công khai bãi bỏ 12 TTHC. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương là 1.898 TTHC; trong đó, số TTHC do Trung ương quy định là 1.894, số TTHC do địa phương quy định là 4. Cũng trong quý II, toàn tỉnh tiếp nhận, giải quyết 326.031 hồ sơ TTHC. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 294.604; trong đó, giải quyết trước hạn 49.747 hồ sơ, đúng hạn 243,440 hồ sơ; số lượng hồ sơ đang giải quyết là 31.427, trong đó, trong hạn 29.206 hồ sơ, quá hạn 2.221 hồ sơ. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm việc gửi văn bản xin lỗi, trong đó ghi rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định.

Công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, thực hiện đúng quy định, quy trình; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh việc triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, bảo đảm cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC thuận lợi, giảm chi phí, thời gian.

Trong quý III-2022, các đơn vị, địa phương tiếp tục công bố, công khai TTHC đúng quy định; tích hợp, nhập, đăng tải công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia về TTHC; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tiếp tục rà soát, công bố danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

HÀ SỰ - GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc