Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

​ Thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030"

Ngày đăng: 20-07-2021, 05:00 - Lượt truy cập: 179

​Ngày 19/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 961/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


images946668_gialai2.gif

Đoàn nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam thường xuyên đến các xã vùng sâu, vùng xa trên địa tỉnh biểu diễn văn nghệ phục vụ cho bà con. Ảnh Nguyễn Giác

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 là tổ chức hiệu quả các hoạt động Chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng DTTS trên địa bàn tỉnh. Nhằm vâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Mỗi thôn hoặc liên kết các thôn trong xã thành lập 01 đến 02 câu lạc bộ (đội) văn hóa, văn nghệ hoạt động hiệu quả; duy trì tổ chức liên hoan, giao lưu các câu lạc bộ, đội văn nghệ 01 - 02 lần/năm phù hợp với điều kiện địa phương. Đồng thời, tổ chức các chuyến đi thực tế cho văn nghệ sĩ người DTTS; các cuộc thi, liên hoan, các cuộc vận động sáng tác văn học, kịch bản phim, kịch bản sân khấu, nhạc, thơ, ảnh, mỹ thuật, ca khúc, chuyên mục phát thanh, phóng sự truyền hình, tác phẩm báo chí về đề tài DTTS. Tăng cường phát triển văn hóa đọc; tiếp tục trang bị sách, báo cho các thư viện tỉnh, huyện; phấn đấu chỉ tiêu 03 bản sách/người/năm,… Giai đoạn 2025 – 2030, nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, nội dung các Chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng DTTS. Tiếp tục nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, đội văn hóa, nghệ thuật ở xóm. Duy trì tổ chức liên hoan, giao lưu các câu lạc bộ, đội văn nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 02 năm/lần. Ứng dụng công nghệ số xây dựng các sản phẩm phim, ảnh, sách, báo về văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn.

Nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch gồm: Khảo sát, điều tra thống kê về thực trạng hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của đồng bào các DTTS. Xây dựng mô hình điểm Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ; tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu diễn; tổ chức các ngày hội, giao lưu, hội thi, hội diên văn hóa, nghệ thuật cấp tỉnh và cấp huyện; tổ chức hoạt động chiếu phim lưu động. Xây dựng chuyên mục văn hóa nghệ thuật DTT. Tổ chức các cuộc thi, sáng tác về đề tài DTTS. Tổ chức hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc. Tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày. Song song với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống và phát triển du lịch; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; giới thiệu các mô hình tốt, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,...

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc