Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh sơ kết 06 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng: 22-08-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 238

Sáng 22/8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và kết quả thực hiện trong tháng 7 năm 2023 về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính của tỉnh kết nối đến cấp huyện và cấp xã. Các đồng chí Trương Hải Long - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh; Trung tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.


z4624710391641_d3ec84ac2cd9e1f67bf6cd4614ca7956.jpg 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 06 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Cùng với đó, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo cơ bản hoàn thành 8/8 nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/02/2023; phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06. Cụ thể, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06/CP, từ ngày 13/12/2022 đến ngày 15/6/2023 đã tiếp nhận, giải quyết 252.816 hồ sơ; trong đó, tiếp nhận và trả kết quả qua Cổng dịch vụ công là 145.471 hồ sơ (đạt 57,4%). Số hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết là 20.090 hồ sơ, chiếm 48,16% hồ sơ trực tuyến/Tổng số hồ sơ phát sinh của các dịch vụ công trực tuyến (20.090/41.719 hồ sơ). Hiện trên địa bàn tỉnh có 239 cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế đã triển khai tiếp đón người bệnh khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD gắn chíp trên tổng số 250 cơ sở (đạt 95,6%); số lượng CCCD gắn chíp được đồng bộ với thẻ Bảo hiểm y tế còn hiệu lực để khám, chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp là 1.059.013 (chiếm 66% so với số công dân đã có thẻ CCCD).

Về kết quả cấp thẻ CCCD, đến hết ngày 14/6/2023, tỉnh Gia Lai đã xử lý và cấp thẻ CCCD cho 1.229.053 công dân trên tổng số 1.252.064 công dân đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 99,19%. Triển khai có hiệu quả  0ứng dụng di động công dân số từ tài khoản định danh điện tử (VNeID); tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 246.106 công dân đăng ký, cài đặt tài khoản VneID; hiện toàn tỉnh có 107.603 công dân kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Hệ thống chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh đã triển khai kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai sử dụng chính thức cho 263 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu (183 cấp tỉnh, 37 cấp huyện, 16 cấp xã) có nhu cầu khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

z4625158379001_8ccf6612078e36bb096a60c99d0b1497.jpg

Đại diện Công an tỉnh trình bày báo cáo quả triển khai Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm  và tháng 7 năm 2023

Trong tháng 07 năm 2023, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao. Theo đó, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh ban hành 09 văn bản triển khai, đôn đốc, kiểm tra và giao các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Trong đó, tổng số nhiệm vụ đã giao là 101 nhiệm vụ; số nhiệm vụ đã hoàn thành và đang triển khai là 79 nhiệm vụ (đạt 78,2%); số nhiệm vụ chưa triển khai do chưa có hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương là 12 nhiệm vụ  (11,9%); số nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguy cơ hoàn thành chậm tiến độ là 10 nhiệm vụ (9,9%).

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các ý kiến tham luận nhằm khắc phục các vướng mắc, khó khăn. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các sở, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, cũng như sự đồng lòng ủng hộ của người dân và doanh nghiệp. Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Ban Chỉ đạo Đề án 06 các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 11-CT/TU 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 26/01/2022, Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 24/02/2023, Kế hoạch số 2254/UBND-KH ngày 21/8/2023 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh. Căn cứ 101 nhiệm vụ của Đề án 06, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đánh giá lại kết quả thực hiện đối với từng nhiệm vụ để có giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, nhất là 10 nhiệm vụ chưa triển khai. Yêu cầu Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị, địa phương phải tích cực, chủ động và phải quyết liệt hơn nữa, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 một cách có hiệu quả. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án 06. Tăng cường đẩy mạnh truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, tạo động lực cho người dân tham gia vào quá trình thực hiện Đề án 06, Chuyển đổi số. Tiếp tục duy trì các mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp không tiếp nhận qua trực tuyến mà yêu cầu người dân phải nộp trực tiếp. Giao Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các địa phương đánh giá lại hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 06 thôn, làng, tổ dân phố và các Tổ Công nghệ số cộng đồng để kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, xác định đây là bộ phận chính, có trách nhiệm, mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền tại cơ sở.

z4625158359822_c7b5feea4905fe6c4fa0270247098eda.jpg

Chủ tịch UBND Trương Hải Long, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh kết luận hội nghị

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu triển khai, đẩy mạnh tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; các dịch vụ công thấp, chưa phát sinh hồ sơ phải có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục; các thủ tục đã đạt tỷ lệ cao phấn đấu đạt tỷ lệ 100% hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến. Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành; rà soát, tái cấu trúc quy trình các TTHC, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an địa phương tổ chức thu nhận, hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài VNeID, đảm bảo 50% công dân đủ điều kiện có tài khoản VNeID để sử dụng các tiện ích; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để xây dựng các mô hình hỗ trợ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, giúp người dân hiểu, tiếp cận với các tiện ích do Đề án 06 và Chuyển đổi số mang lại. Tuyên truyền, hỗ trợ ứng dụng thanh toán trực tuyến khi thực hiện TTHC, đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện tử rộng rãi. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; số hóa, cập nhật, làm giàu, làm sạch, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống". Giao Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất, dự toán của các sở, ngành, địa phương tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư, vốn chi thường xuyên của Đề án 06 để báo cáo UBND tỉnh cân đối, xem xét, bố trí kinh phí theo quy định./.​

Hoàng Thảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc