Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 02/02/2023 đến ngày 09/02/2023)

Ngày đăng: 10-02-2023, 04:00 - Lượt truy cập: 345
​1. Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023:

Toàn tỉnh gieo trồng được 72.547,3 ha cây trồng các loại, đạt 93,6%KH, bằng 101,1% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 26.713,6 ha, đạt 102,7%KH;  ngô 3.070,4 ha, đạt 70,6%KH; sắn 10.337,7 ha, đạt 89,9%KH; lang 1.872 ha, đạt 98,5%KH; đậu 3.994,8 ha, đạt 88,8%KH; rau 13.072,6 ha, đạt 90,2%KH; lạc 81,7 ha, đạt 81,7%KH; thuốc lá 3.824,3 ha, đạt 100,6%KH; mía trồng mới 6.593,4ha, đạt 94,2%KH; cây hàng năm 2.986,8 ha, đạt 77,6%KH.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây sắn: Hiện có 2.357 ha bị nhiễm bệnh khảm lá virus (gồm có: nhiễm nhẹ 1.354 ha; nhiễm trung bình 853 ha; nhiễm nặng 150 ha), giảm 142,7 ha so với kỳ trước. Phân bố tại huyện Krông Pa 2.190 ha, Ia Pa 120 ha, Đak Pơ 28 ha, Phú Thiện 19 ha.

- Trên cây mía: Hiện có 92 ha bị xén tóc gây hại, tương đương so với kỳ trước, phân bố tại thị xã An Khê, Đak Pơ, Kbang; bọ hung gây hại 51 ha, tương đương so với kỳ trước, gây hại tại thị xã An Khê, huyện Đak Pơ; bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Trên cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 700,2 ha, giảm 210,8 ha so với tuần trước, gây hại tại các vùng trồng tiêu như Mang Yang, Chư Prông, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông. Bệnh chết nhanh gây hại diện tích nhiễm 14 ha, tương đương so với kỳ trước, gây hại cục bộ tại huyện Chư Sê, Đak Đoa.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản: Trong tuần không phát sinh gia súc mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Lở mồm long móng.

4. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 03 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (huyện Chư Pưh 02 vụ, Krông Pa 01 vụ); tang vật, phương tiện vi phạm gồm 4,5 ster củi, 800 kg gốc Căm xe và 02 xe công nông. Lũy kế đến ngày 09/02/2023 đã xảy ra 11 vụ, xử lý 03 vụ.

5. Tình hình thiệt hại do thiên tai: Trong tuần, không có báo cáo thiệt hại do thiên tai gây ra.

6. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách đến ngày 09/02/2023 là 887,3 tỷ đồng (thực hiện trong tháng 02 đến ngày 09/02/2023 là 82,9 tỷ đồng), đạt 16,3% so với dự toán Trung ương giao, đạt 15% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 885,8 tỷ đồng, đạt 16,4% so với dự toán Trung ương giao, đạt 15,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 1,6 tỷ đồng, đạt 0,6% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 83,1% so với cùng kỳ.

7. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao là 3.427,994 tỷ đồng, tính đến ngày 08/02/2023 đã giải ngân 45,534 tỷ đồng, đạt 1,32% kế hoạch, trong đó:

- Nguồn ngân sách địa phương giải ngân 32,104/2.030,307 tỷ đồng đạt 1,58% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương vốn trong nước hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu giải ngân 13,430/1.397,687 tỷ đồng đạt 0,96% kế hoạch.

8. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19):

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 125,33/126,6 km (đạt 99%); còn lại 1,17/126,60 km tuyến tránh đang thực hiện, cụ thể:

+ Thành phố Pleiku: Đã bàn giao 6,46/6,71 km (đã bàn giao thêm 253m tính từ ngày 21/10/2022) còn lại 0,25km của 02 hộ ông Siêng và ông Hiệp chưa đồng ý với đơn giá bồi thường, hiện đang tiếp tục vận động để bàn giao mặt bằng.

+ Thị xã An Khê: Đã bàn giao 11,16/11,56 km, còn lại 0,4 km với 05 hộ dân, các hộ này thuộc diện được tái định cư; hiện các hộ đã thống nhất giá trị bồi thường tài sản trên đất và đang xây dựng giá đất tại các vị trí giao đất tái định cư để bố trí cho 05 hộ trên theo quy định. Đã thực hiện hoàn thành việc di dời đường điện và hệ thống nước sạch nhà máy xử lý rác An Khê. Mặt bằng hiện nay không còn vướng nhiều, đơn vị đang triển khai thi công.

+ Huyện Đak Pơ: Đã bàn giao 1,7/2,09 km, còn lại 0,39 km với 14 hộ dân đã hoàn chỉnh phương án bồi thường, tuy nhiên các hộ chưa thống nhất đơn giá bồi thường, hiện đang tiếp tục vận động.

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 181/UBND-CNXD ngày 19/01/2023, phê bình các địa phương chưa hoàn thành công tác GPMB và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước ngày 28/02/2023. Sau ngày 28/02/2023, Ngân hàng thế giới (WB) không thực hiện cấp phát tiền chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng dự án, các địa phương phải chịu trách nhiệm tự bố trí kinh phí chi trả.

9. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Thụ lý điều tra 16 vụ, làm chết 01 người, bị thương 03 người, thiệt hại tài sản khoảng 200 triệu đồng, so với tuần trước, tăng 05 vụ, tăng 03 người bị thương, tăng 01 người chết, thiệt hại tài sản tăng 60 triệu đồng. Gồm: Giết người 02 vụ (Pleiku, Chư Prông); Cố ý gây thương tích 02 vụ (Pleiku, Đak Pơ); Hiếp dâm 01 vụ (Đak Đoa); Trộm cắp tài sản 08 vụ (Pleiku 05, Chư Păh 02, Mang Yang 01); Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản 02 vụ (Chư Prông); Đánh bạc 01 vụ (Pleiku). Có 04 loại tội phạm tăng, 02 loại tội phạm giảm, 01 loại tội phạm không tăng, không giảm [1].

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 02 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (Ayun Pa, Phú Thiện), so với tuần trước tăng 02 vụ, tăng 02 đối tượng, thu giữ 03 gói heroin, 02 gói ma túy đá. Xử lý 01 vụ/05 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (Đak Pơ), so với tuần trước không tăng, không giảm số vụ, tăng 04 đối tượng.

- Trong tuần, chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 06 vụ (Chư Păh 02; Pleiku, Đak Pơ, Kbang, Phú Thiện mỗi nơi 01), làm chết 05 người, làm bị thương 02 người; so với tuần trước, không tăng, không giảm số vụ, tăng 02 người chết, giảm 02 người bị thương. Nguyên nhân: Không chú ý quan sát 01 vụ, vi phạm khoảng cách an toàn 01 vụ; đang điều tra 04 vụ.

- Tai, tệ nạn xã hội: Cháy nhà, xe ô tô 02 vụ (Ia Grai, Pleiku), đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân. Tự tử 05 vụ (Krông Pa 02; Pleiku, Chư Sê, Ia Pa mỗi nơi 01 vụ), chết 05 người. Đuối nước 01 vụ (Kbang), chết 01 người.

- Phát hiện 1.153 trường hợp vi phạm, tạm giữ 01 xe ô tô, 189 xe mô tô, 416 giấy tờ các loại; xử phạt 1.021 trường hợp, số tiền 939 triệu đồng; tước GPLX có thời hạn 46 trường hợp.

[1] Tội phạm tăng: Cố ý gây thương tích; Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản; Giết người mỗi loại tăng 02 vụ; Hiếp dâm tăng 01 vụ . Tội phạm giảm: Đánh bạc giảm 01 vụ, Cướp tài sản giảm 01 vụ. Tội phạm không tăng, không giảm: Trộm cắp tài sản 08 vụ.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc