Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 02/9/2022 đến ngày 08/9/2022)

Ngày đăng: 10-09-2022, 04:00 - Lượt truy cập: 185

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 08/9/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 209.717,6 ha cây trồng các loại, đạt 94,7% Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, bằng 99,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.589,4 ha đạt 101,5%; lúa rẫy 8.639,7 ha đạt 101,6%; ngô 32.903,9 ha đạt 92,3%; sắn 66.598,9 ha đạt 96%; lang 3.042,4 ha đạt 96,6%; đậu các loại 17.225,1 ha đạt 94,6%; rau, dưa các loại 20.105,1 ha đạt 101,3%; lạc 2.204,8 ha đạt 91,9%; mè 2.286 ha đạt 91,4%; mía trồng mới 882,4 ha đạt 176,5%; cây hàng năm khác 7.241,8 ha đạt 74,7%; cao su tái canh 324,3 ha đạt 162,2%; cà phê 2.173,1 ha đạt 70%; điều 197,7 ha đạt 66%; hồ tiêu trồng mới 331,5 ha; cây ăn quả 4.646,3 ha đạt 56%; cây dược liệu 325,3 ha đạt 60,2%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Hiện nay có khoảng 6.061 ha, chiếm 7,7% so với diện tích sắn của toàn tỉnh (5.389 ha nhiễm nhẹ, 517 ha nhiễm trung bình, 155 ha nhiễm nặng), tương đương so với tuần trước; giảm 3.640,9 ha so với cùng kỳ; gây hại chủ yếu tại Krông Pa 5.390 ha, Ayun Pa 207 ha, An Khê 137 ha, Ia Pa 125 ha, Phú Thiện 129 ha, Kbang 23 ha, Đak Pơ 50 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại 136,1  ha mía, giảm 0,3 ha so với tuần trước, giảm 52,2 ha so với cùng kỳ; phân bố tại Kbang, An Khê, Đak Pơ, Krông Pa; bọ hung gây hại 71 ha, tương đương so với tuần trước tại An Khê, Đak Pơ.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 981 ha, giảm 17 ha so với tuần trước, giảm 195,8 ha so với cùng kỳ; gây hại tại các vùng trồng tiêu trên địa bàn tỉnh như Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê; Bệnh chết nhanh gây hại 14 ha, tăng 01 so với tuần trước, giảm 39 ha so với cùng kỳ, gây hại cục bộ tại huyện Chư Sê, Mang Yang, Đak Đoa.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản: Không phát hiện các ổ dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Riêng ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Chư Pưh (xảy ra từ ngày 30/8/2022 đến ngày 02/9/2022 tại 01 hộ chăn thuộc thôn Tao Klah, xã Ia Rong) đã được khống chế, không có dấu hiệu lây lan.

4. Trồng rừng: Tính đến ngày 08/9/2022, đã trồng được 2.800,22 ha, đạt 35% Kế hoạch, trong đó: Trồng rừng tập trung 2.360,39 ha, trồng rừng phòng hộ 30 ha; trồng cây phân tán 409,8 ha.

5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 04 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (giảm 04 vụ so với tuần trước). Tang vật tạm giữ 0,875 m3 gỗ xẻ thuộc loài thông thường, 32,3 ster củi, 03 xe ô tô, 07 xe máy và 04 máy cưa. Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 08/9/2022 là 226 vụ vi phạm (đã xử lý 134 vụ).

6. Phòng chống thiên tai: Mưa lớn gây ra một số thiệt hại tại huyện Mang Yang cụ thể: 29,16 ha lúa bị bồi lấp; 210 cây cà phê, 60 cây chanh dây bị thiệt hại; công trình thủy lợi đập K4, đập Lò Than bị sạt lở.

        7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 9 đến ngày 08/9/2022 là 41,5 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 3.943,3 tỷ đồng, đạt 72,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 67,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 29,5% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 3.918,7 tỷ đồng, đạt 78,1% so với dự toán Trung ương giao, đạt 72,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 24,7 tỷ đồng, đạt 6,2% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,6% so với cùng kỳ.

8. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 4.089,6 tỷ đồng; tính đến ngày 08/9/2022 đã giải ngân 1.175,7 tỷ đồng, đạt 28,7% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.048,7/3.668,9 tỷ đồng, đạt 28,5% kế hoạch: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 785,2 tỷ đồng, đạt 32,4% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 263,5 tỷ đồng, đạt 21,1% kế hoạch.

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 126,9/420,7 tỷ đồng, đạt 30,1% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 126,5 tỷ đồng, đạt 39,3%).

9. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua tỉnh Gia Lai là 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,1 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 124,88/126,6 km (đạt 98,64%); còn lại 1,72/126,60 km tuyến tránh đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 25,435/27,155 km đạt 93,66%; còn lại 1,72/27,155 km (TP. Pleiku 6,18/6,71 km, còn lại 0,53km của 02 hộ dân và 01 tổ chức; Thị xã An Khê 11,06/11,56 km, còn lại 0,5 km với 6 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,4/2,09 km, còn lại 0,69 km với 29 hộ dân).

- Đã di dời 88/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

Đối với vướng mắc tại huyện Đak Pơ, ngày 06/9/2022, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành xử lý các tồn tại, vướng mắc trước ngày 20/9/2022 (văn bản số 2845/VP-CNXD ngày 07/9/2022).

10. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1332/UBND-KTTH ngày 22/6/2022 lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và địa phương liền kề về nội dung quy hoạch. Đến nay đã nhận được ý kiến 27 đơn vị: 20/22 Bộ, ngành và 07/07 tỉnh (02 đơn vị chưa tham gia: Bộ Quốc phòng; Văn phòng Chính phủ) [1].

- Đối với Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến nay chưa nhận được ý kiến tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục quản lý đất đai đang hoàn thiện các ý kiến góp ý); báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đang hoàn chỉnh theo ý kiến tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Liên danh tư vấn nhà thầu và Trung tâm Công nghệ Môi trường tiếp tục rà soát, cập nhật ý kiến tham gia đối với các dự thảo quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

11. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Tính đến 08/9/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho cho 109 lao động đang làm việc tại 14 doanh nghiệp với số tiền 161 triệu đồng).

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 08/9/2022, đã hỗ trợ 226,650 tỷ đồng[2].

- Đến 08/9/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay 178,375 tỷ đồng, hoàn thành 93,17% kế hoạch giao, cụ thể: (1) Chương trình cho vay Giải quyết việc làm, kinh phí 120 tỷ đồng với 2.580 lượt lao động vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao; (2) Chương trình cho vay Nhà ở xã hội, kinh phí 51,6 tỷ đồng với 134 lượt hộ vay, đạt 83,3% kế hoạch giao; (3) Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, kinh phí 4,9 tỷ đồng với 490 hộ vay vốn, đạt 83,6% kế hoạch vốn vay; (4) Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, kinh phí 1,82 tỷ đồng với 22 khách hàng vay vốn, đạt 95,8% kế hoạch giao.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thuộc lĩnh vực thuỷ lợi, y tế trên địa bàn tỉnh.

12. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm TTXH: Trong tuần, thụ lý điều tra 08 vụ, làm bị thương 02 người, thiệt hại tài sản khoảng 200 triệu đồng. So với tuần trước, tăng 01 vụ, giảm 01 người chết; tương đương số người bị thương. Gồm: Trộm cắp tài sản 05 vụ (Pleiku 02; Đak Đoa, Kông Chro, Mang Yang mỗi nơi 01), Cố ý gây thương tích 02 vụ (Pleiku, Krông Pa), Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 01 vụ (Chư Sê).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Tiếp nhận, điều tra 01 vụ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại xã Sơn Lang, huyện Kbang do Hạt kiểm lâm huyện Kbang chuyển để điều tra theo thẩm quyền, thiệt hại 5,167m3 gỗ.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, xử lý 03 vụ/04 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (Pleiku 02, Chư Pah 01); so với tuần trước không tăng, không giảm số vụ và số đối tượng; thu giữ 02 gói ma túy đá, 01 gói thuốc lắc, 01 gói ma túy dạng khay.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 08 vụ (Pleiku 02; Ayun Pa, Chư Prông, Đak Đoa, Ia Grai, Ia Pa, Phú Thiện mỗi nơi 01), làm chết 07 người, làm bị thương 03 người; so với tuần trước, tăng 04 vụ, tăng 06 người chết, giảm 04 người bị thương. Nguyên nhân: Người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát 03 vụ, đang điều tra 05 vụ.

          - Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 02 vụ (Chư Prông, Krông Pa), chết 02 người, nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình và bi quan cuộc sống. Đuối nước 04 vụ (Krông Pa 02, Kông Chro 01, Pleiku 01), chết 05 người.

- TTATGT: Tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.988 trường hợp vi phạm, tạm giữ 03 ô tô, 357 xe mô tô, 635 giấy tờ các loại; xử phạt 1.504 trường hợp, số tiền 956 triệu đồng, tước GPLX có thời hạn 108 trường hợp.

[1] Còn lại 02 đơn vị chưa gửi tham gia ý kiến gồm: (1) Bộ Quốc phòng (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trực tiếptảo đổi với cán bộ tham mưu (đ/c Hòe), Bộ Quốc phòng đã tham gia ý kiến tại Văn bản số 1036/BQP-TM ngày 09/4/2022, yêu cầu tỉnh Gia Lai tiến hành chỉnh sửa theo văn bản đã tham gia. Bộ chỉ tham gia ý kiến lần tiếp theo khi tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình thẩm định quy hoạch tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Quốc phòng tham gia ý kiến thẩm định quy hoạch tỉnh; (2) Văn phòng Chính phủ: Lãnh đạo BQL đã liên hệ với Vụ Quản lý quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì được biết cơ quan này thường không gửi tham gia góp ý.

[2] trong đó: Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ là 82,671 tỷ đồng, hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ là 143,978 tỷ đồng.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc