Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 03/8/2023 đến ngày 10/8/2023)

Ngày đăng: 11-08-2023, 10:00 - Lượt truy cập: 39

Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2023:

Tính đến nay, toàn tỉnh gieo trồng được 195.909 ha cây trồng các loại, đạt 88,4% Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023 (KH 221.615 ha) và bằng 100,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 39.881,7 ha đạt 99,7% KH; lúa rẫy 8.528,8 ha đạt 110% KH; ngô 29.155 ha đạt 89,3% KH; sắn 66.533,2 ha đạt 98,6% KH; khoai lang 3.070,7 ha đạt 98,1% KH; đậu các loại 14.789,7 ha đạt 81,3% KH; mía trồng mới 1.260,7 ha đạt 36% KH; rau, dưa các loại 18.155,5 ha đạt 88,6% KH; lạc 1.551,3 ha đạt 64,6% KH; mè 2.322,7 ha đạt 92,9% KH; cây hàng năm khác 4.885,1 ha, đạt 50,6% KH; cao su 243,4 ha (trong đó trồng mới 84,7 ha, tái canh 78,7 ha) đạt 18,7 % KH; cà phê 1.737,1 ha (trong đó TM 287,1 ha, tái canh 1.450 ha) đạt 72,4% KH; điều 98,4 ha (trong đó TM 75,4 ha, tái canh 23 ha) đạt 32,8 % KH; hồ tiêu 87,7 ha; Cây ăn quả 3.376 ha đạt 38,3% KH; Cây dược liệu 232 ha đạt 22,6% KH.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây sắn: Hiện nay có 1.694,9 ha bị nhiễm bệnh khảm lá virus (nhẹ 1.603,6 ha, trung bình 91,3 ha), phân bố tại huyện Krông Pa 1.173,4 ha, Ia Pa 350 ha, Phú Thiện 54 ha, Đak Pơ 9,5 ha, Kbang 06 ha và thị xã Ayun Pa 102 ha.

- Trên cây mía: Xén tóc gây hại nhẹ 92 ha, tương đương so với tuần trước, tại An Khê, Kbang, Đak Pơ; bọ hung gây hại nhẹ 34 ha, tăng nhẹ so với tuần trước, tại An Khê, Đak Pơ. Bệnh trắng lá mía gây hại diện tích nhiễm nhẹ 5,3 ha, tương đương so với tuần trước, tại huyện Krông Pa.

- Trên cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây nhiễm 743 ha (nhẹ 362 ha, trung bình 209 ha, nặng 172 ha), tương đương so với tuần trước, phân bố tại Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông.

- Trên cây ăn quả: Cây chanh dây: bệnh virus gây hại nhẹ 15 ha, tương đương so với tuần trước, tại Chư Prông; ruồi đục quả gây hại diện tích nhiễm nhẹ 26 ha, giảm 05 ha so với tuần trước, tại huyện Chư Prông, Đak Đoa. Cây sầu riêng: bệnh cháy lá, chết đọt gây hại nhẹ 10 ha, giảm 05 ha so với tuần trước, tại Chư Prông; bệnh thối gốc gây nhiễm nhẹ 20 ha, tương đương so với tuần trước, tại Đức Cơ.

3. Quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng:

-  Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 1.563,204 ha đạt 19,5% so với kế hoạch năm (tăng 138,827 ha so với tuần trước và bằng 113% so với cùng kỳ). Trong đó: Trồng rừng tập trung: 926,62 ha rừng trồng sản xuất; trồng cây phân tán: 636,584 ha.

- Trong tuần phát hiện 10 vụ[1] vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (Krông Pa 03 vụ, Ayun Pa 02 vụ, Đức Cơ, Mang Yang, Kông Chro mỗi nơi 01 vụ). Tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 1,448 m3 gỗ tròn, xẻ loài thông thường, 11.100 kg củi loài thông thường; 02 xe ô tô, 03 xe công nông và 09 xe máy; diện tích rừng bị phá là 490 m2 và 59 cây rừng tự nhiên bị khai thác trái pháp luật. Lũy kế đến ngày 10/8/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 147 vụ vi phạm, xử lý 67 vụ.

            4. Tình hình thiệt hại do thiên tai: Từ ngày 01/8 đến hết ngày 09/8/2023, mưa lớn đã gây ra một số thiệt hại trên địa bàn các huyện: Chư Sê, Đak Đoa, Chư Pưh, Krông Pa, Phú Thiện, Đức Cơ và Ia Grai với tổng giá trị thiệt hại khoảng 5,74 tỷ đồng. Cụ thể, thiệt hại về nhà ở: 10 nhà bị ngập khoảng 0,5m, 01 nhà bị gãy cột; thiệt hại về sản xuất nông nghiệp: 298,87ha lúa, 0,44ha cây cà phê, 17,5ha dưa hấu; 10,2ha mì, 2,15ha cây trồng lâu năm; thiệt hại về thủy lợi: 559m kênh đất bị sạt lở; thiệt hại về giao thông: Sạt lở 10m đường liên xã (tại huyện Chư Prông) với độ sâu từ 5 – 7m, sập 01 cầu tràn với chiều dài 6m, hư hỏng 69m2 cống; thiệt hại về chăn nuôi: 13 con bò bị cuốn trôi; thiệt hại về nuôi trồng thủy sản: 02 ao cá bị tràn nước cuốn trôi cá, 02 sào diện tích nuôi trồng thủy sản bị vỡ; thiệt hại khác: đố 22,5m tường rào. Các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai rà soát, thống kê thiệt hại.

5. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách đến ngày 09/8/2023 là 3.253,3 tỷ đồng (thực hiện trong tháng 8 đến ngày 09/8/2023 là 65,1 tỷ đồng), so với tuần trước tăng 45,3 tỷ đồng, đạt 59,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 55% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,7% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 3.233 tỷ đồng, đạt 60% so với dự toán Trung ương giao, đạt 57,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,7% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 20,4 tỷ đồng, đạt 48,5% so với dự toán Trung ương và đạt 8,1% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 11,8% so với cùng kỳ.

6. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Tính đến ngày 08/8/2023, giá trị giải ngân 822,826/4.207,499 tỷ đồng, tăng 62,743 tỷ đồng so với tuần trước, đạt 19,56% kế hoạch vốn đã giao; trong đó:

- Nguồn ngân sách địa phương giải ngân 607,499/2.028,809 tỷ đồng đạt 29,94% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương vốn trong nước hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu giải ngân 77,867/2.180,361 tỷ đồng đạt 18,22% kế hoạch.

7. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Phát hiện 08 vụ, làm chết 01 người, bị thương 01 người; thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng; so với tuần trước, tăng 03 vụ, tăng 01 người chết, tăng 01 người bị thương; thiệt hại tài sản tăng 40 triệu đồng. Gồm: Giết người 01 vụ (Ia Grai), Cố ý gây thương tích 01 vụ (An Khê), Trộm cắp tài sản 05 vụ (Pleiku 02 vụ; Đak Đoa, Đak Pơ, Phú Thiện mỗi nơi 01 vụ); Đánh bạc 01 vụ (An Khê)

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ: khám xét, bắt giữ 01 thẩm phán tại Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai có hành vi Nhận hối lộ với số tiền 500 triệu đồng; phát hiện, xử lý VPHC về trật tự quản lý kinh tế 10 vụ/10 trường hợp (Đak Đoa 05 vụ, Ayun Pa 04 vụ, An Khê 01 vụ); tạm giữ 5m3 đất, 560 sản phẩm hàng hóa các loại.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện 03 vụ/06 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku, An Khê, Chư Pưh), so với tuần trước tăng 01 vụ, tăng 02 đối tượng; thu giữ 300 viên thuốc lắc, 04 gói nhỏ ma túy đá. Xử lý 08 vụ/10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku, An Khê), so với tuần trước tăng 06 vụ, tăng 02 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 01 vụ (Mang Yang), bị thương 01 người; so với tuần trước, giảm 05 vụ, giảm 03 người chết, giảm 04 người bị thương. Nguyên nhân: do người điều khiển phương tiện lấn đường.

- Tai, tệ nạn xã hội: Cháy nhà xưởng 01 vụ (Pleiku), thiệt hại tài sản khoảng 16 triệu đồng, nguyên nhân đang điều tra. Tự tử 01 vụ (Chư Sê), chết 01 người. Đuối nước 03 vụ (Phú Thiện 02, Ayun Pa 01), chết 04 người. Tự ngã 01 vụ (Chư Păh), chết 01 người.

- Phát hiện 1.609 trường hợp vi phạm, tạm giữ 01 ô tô, 201 mô tô, 427 giấy tờ các loại; ra quyết định xử phạt 1.736 trường hợp, số tiền 1,1 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 78 trường hợp./.

[1] Huyện Chư Pưh: 02 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Ia Hla. Tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 700 kg củi loài thông thường và 02 xe công nông. Huyện Đức Cơ: 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Ia Pnôn. Tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 7.400 kg củi loài thông thường và 01 xe ô tô. Huyện Krông Pa: 03 vụ, gồm 01 vụ phá rừng trái pháp luật tại xã Chư Rcăm, diện tích rừng bị phá là 490 m2 và 02 vụ khai thác rừng trái pháp luật tại xã Ia Rsai với khối lượng gỗ thiệt hại là 9,644 m3, tang vật vi phạm tạm giữ 0,365 m3 gỗ tròn, xẻ loài thông thường. Huyện Mang Yang: 01 vụ khai thác rừng trái pháp luật tại xã Đăk Jơ Ta. Số lượng cây rừng tự nhiên bị khai thác trái pháp luật là 59 cây gỗ, chủng loại: Sp, Xoài, Dầu, Kháo, Dẻ, Cám, Trám. Khối lượng gỗ thiệt hại là 3,421 m3. Thị xã Ayun Pa: 02 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Ia Rtô và Ia Sao. Tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 1,083 m3 gỗ xẻ loài thông thường, 1.000 kg củi loài thông thường, 01 xe công nông và 09 xe máy. Huyện Kông Chro: 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Chư Krey. Tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 2.000 kg củi loài thông thường và 01 xe ô tô.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc