Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 04/8/2022 đến ngày 11/8/2022)

Ngày đăng: 12-08-2022, 11:00 - Lượt truy cập: 179

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 11/8/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 198.043,5 ha cây trồng các loại (tăng 6.027,3 ha so với tuần trước), đạt 89,4%KH vụ Mùa, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.478 ha đạt 101,2%; lúa rẫy 7.931,5 ha đạt 93%; ngô 29.698,2 ha đạt 83%; sắn 65.722,4 ha đạt 95%; lang 2.879,1 ha đạt 91%; đậu các loại 15.764 ha đạt 87%; rau, dưa các loại 17.941,4 ha đạt 90%; lạc 2.110,7 ha đạt 88%; mè 2.271 ha đạt 91%; mía trồng mới 844,4 ha đạt 169%; cây hàng năm khác 6.468,5 ha đạt 67%; cao su tái canh 280,5 ha đạt 140%; cà phê 1.525,3 ha đạt 59%; điều 186,7 ha đạt 62%; hồ tiêu trồng mới 338,5 ha; cây ăn quả 3.319,2 ha đạt 40%; cây dược liệu 284,1 ha đạt 53%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Hiện nay có khoảng 4.605 ha, chiếm 5,9 % so với diện tích sắn của toàn tỉnh (4.058 ha nhiễm nhẹ, 515 ha nhiễm trung bình, 32 ha nhiễm nặng), tăng 82 ha so với tuần trước; giảm 3.234,4 ha so với cùng kỳ; gây hại chủ yếu Krông Pa 4.000 ha, Ayun Pa 141 ha, An Khê 137 ha, Ia Pa 125 ha, Phú Thiện 129 ha, Kbang 23 ha, Đak Pơ 50 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại 134,7  ha, tương đương so với tuần trước, giảm 52,3 ha so với cùng kỳ; phân bố tại Kbang, An Khê, Đak Pơ, Krông Pa; bọ hung gây hại 71 ha, tương đương so với tuần trước (An Khê, Đak Pơ); bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 988 ha, tăng 14 ha so với tuần trước, giảm 206,3 ha so với cùng kỳ; gây hại tại các vùng trồng tiêu trên địa bàn tỉnh như Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê; Bệnh chết nhanh gây hại 13 ha, tăng 01 ha so với tuần trước, giảm 70,9 ha so với cùng kỳ, gây hại cục bộ tại huyện Chư Sê, Mang Yang.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản: Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò xảy ra rải rác trên đàn bê tại huyện Mang Yang làm 21 con bê của 17 hộ/6 thôn, làng của 02 xã Ayun và Đăk Yă bị mắc bệnh, hiện đã điều trị khỏi 15 con bê, 06 con bê chết, tiêu hủy với khối lượng 737 kg, số bê mắc bệnh còn lại đã được điều trị khỏi; các dịch bệnh khác tương đối ổn định.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi trâu, bò chủ động mua vắc xin Viêm da nổi cục tiêm phòng.

4. Trồng rừng: Tính đến ngày 11/8/2022, đã trồng được 1.701,13 ha (tăng 321,17 ha so với tuần trước); trong đó: Trồng rừng tập trung 1.354,08 ha; trồng cây phân tán 317,048 ha; trồng rừng phòng hộ 30,00 ha. Chuẩn bị đất trồng rừng 3.300,21 ha.

        5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 05 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (giảm 05 vụ so với tuần trước). Tang vật tạm giữ 3,720 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, diện tích rừng bị phá là 73.434 m2 (7,343ha). Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 11/8/2022 là 206 vụ vi phạm (đã xử lý 121 vụ).

        6. Phòng chống thiên tai: Tính đến đến 07h00 ngày 11/8/2022:

        - Về cơ sở hạ tầng: Tại huyện Ia Pa (ngập 02 tổ máy bơm; sạt lở 9m đường giao thông nội đồng; 10m kênh mương nội đồng). Tại huyện Phú Thiện (hơn 4m kênh bị vỡ và 15m đường giao thông trục thôn Ia Peng, xã Ia Sol bị vỡ, sói sâu). Tại Chư Pưh, 01 ngầm bị sạt lở.

        - Về nhà ở: Tại huyện Chư Prông: 125 hộ bị ngập từ 20cm trở lên, sơ tán 24 hộ.

        - Về sản xuất nông nghiệp: Ngập úng 1.518 ha cây trồng các loại (tại các huyện Ia Pa: 512,6 ha, Phú Thiện: 444,7 ha, Chư Prông: 368ha, Chư Pưh: 122 ha, thị xã Ayun Pa: 71 ha); 03 con bò bị chết và 0,2 ha ao nuôi cá bị sạt lở (tại huyện Chư Pưh).

        - Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành Công văn số 3133/BCH-PCTT ngày 08/8/2022 để hướng dẫn các địa phương, các địa phương đã chủ động khắc phục thiệt hại theo phương châm “Bốn tại chỗ"; đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại sau khi nước rút.

        7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 8 đến ngày 11/8/2022 là 109,6 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 3.612,2 tỷ đồng, đạt 66,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 62,% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 20,3% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 3.589 tỷ đồng, đạt 71,6% so với dự toán Trung ương giao, đạt 66,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 23,3 tỷ đồng, đạt 5,8% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,3% so với cùng kỳ.

8. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 4.089,6 tỷ đồng; tính đến ngày 11/8/2022 đã giải ngân 1.122,1 tỷ đồng (tăng 15,5 tỷ đồng so tuần trước), đạt 27,4% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 997,7/3.668,9 tỷ đồng, đạt 27,1% kế hoạch: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 744,9 tỷ đồng, đạt 30,7% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 252,7 tỷ đồng, đạt 20,2% kế hoạch.

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 124,3/420,7 tỷ đồng, đạt 29,5% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 124 tỷ đồng, đạt 38,6%).

9. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,84km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 121,94/126,84 km (đạt 96,3%); còn lại 5,15/126,60km đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 21,4/26,55 km đạt 80% (TP. Pleiku 5,71/6,71 km, còn lại 1km với 6hộ dân và 1 tổ chức; huyện Đak Đoa 5,49/6,19 km, còn lại 0,69 km với 03 hộ dân; Thị xã An Khê 8,8/11,56 km, còn lại 2,76 km với 18 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,4/2,09 km, còn lại 0,69 km với 35 hộ dân.

- Đã di dời 88/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

10. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1332/UBND-KTTH ngày 22/6/2022 lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và địa phương liền kề về nội dung quy hoạch. Đến nay đã nhận được ý kiến 20 đơn vị: 13/22 Bộ, ngành ( Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ban Dân tộc, Y tế, Tài chính, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và 07/07 tỉnh ( Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Đăk Nông, Kon Tum, Đăk Lăk).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các nội dung làm việc với các sở, ngành, địa phương về kiểm tra, rà soát, thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất dự kiến phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. Hiện nay, đang hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về phân bổ đất đai.

11. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Tính đến 11/8/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho 61 lao động làm việc tại 06 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa với tổng kinh phí hỗ trợ là 91 triệu đồng). Tiếp tục triển khai miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho các đối tượng.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tính đến ngày 11/8/2022, đã hỗ trợ 226,650 tỷ đồng[1].

- Đến 11/8/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay 163,69 tỷ đồng, với 3.143 lượt hộ vay vốn, cụ thể: (1) Chương trình cho vay Giải quyết việc làm, kinh phí 120 tỷ đồng với 2.580 lượt lao động vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao; (2) Chương trình cho vay Nhà ở xã hội 37,7 tỷ đồng cho 110 hộ, đạt 75,5% kế hoạch giao; (3) Chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, cho vay 4,33 tỷ đồng với 433 hộ vay vốn, đạt 99,8 kế hoạch vốn vay; (4) Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, cho vay 1,66 tỷ đồng với 20 khách hàng vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao.

Ngày 05/8/2022, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 5990/QĐ-NHCS điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 đối với các chương trình theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ cho chi nhánh Gia Lai: (1) Chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, bổ sung thêm 1,5 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn cho vay lên 5,86 tỷ đồng; (2) Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, bổ sung thêm 240 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn cho vay lên 1,9 tỷ đồng; (3) Chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP bổ sung thêm 12 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn cho vay lên 62 tỷ đồng. Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tham mưu phân bổ, giao cho các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước (Hòn Cò, Bàu Dồn, Hồ C5, Hồ Làng Mới, Tà Li I, Tà Li II) theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh (Vốn 60 tỷ đồng).

- Hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư: (1) Dự án đầu tư xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, kinh phí 120 tỷ đồng; (2) Dự án đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, kinh phí 52 tỷ đồng; (3) Dự án đầu tư nâng cấp 59 Trạm y tế tuyến xã, kinh phí 130 tỷ đồng.

Đến ngày 11/8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND tỉnh: (1) Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ; (2) Trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai.

12. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm TTXH: Trong tuần, thụ lý điều tra 04 vụ, làm bị thương 02 người, thiệt hại tài sản khoảng 17 triệu đồng. So với tuần trước, giảm 02 vụ, tương đương số người chết, tăng 02 người bị thương. Gồm: Giết người 01 vụ (An Khê), Cố ý gây thương tích 01 vụ (Pleiku), Trộm cắp tài sản 02 vụ (Chư Pưh, Mang Yang).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 05 vụ/09 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Kbang 2; Pleiku, Chư Pah, Ia Pa mỗi nơi 01); so với tuần trước, tăng 03 vụ, tăng 05 đối tượng. Xử lý 03 vụ/06 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku 02, Đức Cơ 01), so với tuần trước tăng 01 vụ, giảm 03 đối tượng. Thu giữ 21 gói ma túy đá, 02 gói heroin.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 07 vụ (Ia Grai 02; Pleiku, Đak Đoa, Ia Pa, Kông Chro, Mang Yang mỗi nơi 01), làm chết 01 người, làm bị thương 10 người; so với tuần trước, tăng 03 vụ,  giảm 02 người chết, tăng 08 người bị thương. Nguyên nhân: Không chú ý quan sát 02 vụ, chuyển hướng sai quy định 02 vụ, vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn 02 vụ, lấn đường 01 vụ.

- Tai, tệ nạn xã hội: Cháy cửa hàng tạp hoá 01 vụ (Chư Prông), đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân; Tự tử 01 vụ (Chư Sê), chết 01 người; Đuối nước 02 vụ (An Khê, Đức Cơ), chết 02 người. Tự ngã 04 vụ (Đak Đoa 02, Pleiku 01, Ayun Pa 01), chết 02 người, bị thương 02 người; tai nạn lao động 01 vụ (Ia Pa), chết 01 người.

- TTATGT: Tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.361 trường hợp vi phạm, tạm giữ 03 xe ôtô, 178 xe mô tô, 477 giấy tờ các loại; xử phạt 1.288 trường hợp, số tiền 1,02 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 84 trường hợp.

[1] trong đó: Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ là 82,671 tỷ đồng, hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ là 143,978 tỷ đồng.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc