Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 07/9/2023 đến ngày 14/9/2023)

Ngày đăng: 18-09-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 14

  1. ​Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2023:

Tính đến nay, toàn tỉnh gieo trồng được 213.205,8 ha cây trồng các loại, đạt 96,2% Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023 và bằng 101,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.807,5 ha đạt 102 % KH; lúa rẫy 8.798 ha đạt 113,5% KH; ngô 34.416,5 ha đạt 105,4 % KH; sắn 68.320,6 ha đạt 101,2% KH; khoai lang 3.371,2 ha đạt 107,7% KH; đậu các loại 16.495,6 ha đạt 90,6% KH; mía trồng mới 1.968,8 ha đạt 56,3% KH; rau, dưa các loại 21.495,5 ha đạt 104,9% KH; lạc 1.911,7 ha đạt 79,7% KH; mè 2.325 ha đạt 93% KH; cây hàng năm khác 6.005,4 ha, đạt 62,2% KH; cao su 782,4 ha (trong đó trồng mới 178,1 ha, tái canh 604,3 ha) đạt 60,2 % KH; cà phê 1.861,5 ha (trong đó trồng mới 473 ha, tái canh 1.388,5 ha) đạt 77,6% KH; điều 121,8 ha (trong đó trồng mới 87 ha, tái canh 34,8 ha) đạt 40,6 % KH; hồ tiêu 123,1 ha; Cây ăn quả 4.123,6 ha đạt 46,8% KH; Cây dược liệu 277,7 ha đạt 27,1 % KH.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus gây hại 6.782,4 ha (nhẹ 3.863,8 ha, trung bình 1.829,4 ha, nặng 1.089,2 ha), chiếm tỷ lệ 8,6% so với tổng diện tích sắn của toàn tỉnh (78.978,1 ha), giảm 62 ha so với tuần trước; phân bố tại huyện Krông Pa 6.335,9 ha, Ia Pa 300 ha, Phú Thiện 54 ha, Đak Pơ 9,5 ha, Kbang 06 ha và thị xã Ayun Pa 77 ha. Nhện đỏ gây hại diện tích nhiễm 1.534,6 ha (nhẹ 1.136,9 ha, trung bình 352,5 ha, nặng 45 ha); phân bố tại huyện Krông Pa 1.001,9 ha, Ia Pa 466 ha và thị xã Ayun Pa 66,5 ha.

- Trên cây mía: Xén tóc gây hại nhẹ 92 ha, tương đương so với tuần trước, tại An Khê, Kbang, Đak Pơ; bọ hung gây hại nhẹ 34 ha, tương đương so với tuần trước, tại An Khê, Đak Pơ.

- Trên cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây nhiễm 744 ha (nhẹ 358 ha, trung bình 214 ha, nặng 172 ha), tương đương so với tuần trước, phân bố tại Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông.

- Trên cây ăn quả: Ruồi đục quả gây hại diện tích nhiễm nhẹ 37 ha, tăng 07 ha so với tuần trước, tại huyện Chư Prông, Đak Đoa; bệnh virus gây hại diện tích nhiễm 20 ha tại huyện Chư Prông. Cây sầu riêng: Bệnh cháy lá, chết đọt gây hại diện tích nhiễm 45 ha (nhẹ), tăng 05 ha so với tuần trước, tại huyện Chư Prông, Đức Cơ; bệnh thối gốc gây hại diện tích nhiễm 20 ha (nhẹ), tương đương so với kỳ trước, tại huyện Đức Cơ.

3. Quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng:

-  Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 3.239,95 ha đạt 40,5% so với kế hoạch năm, tăng 143,436 ha so với tuần trước. Trong đó: Trồng rừng tập trung: 2.070,31 ha rừng trồng sản xuất; trồng cây phân tán: 1.169.640 cây, tương đương 1.169,64 ha.

- Trong tuần phát hiện 11 vụ[1] vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (Chư Prông, Chư Pưh, Đak Đoa mỗi nơi 02 vụ; Chư Sê, Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang mỗi nơi 01 vụ); tang vật, phương tiện vi phạm gồm 22,543 m3 gỗ tròn, xẻ loài thông thường, 01 xe ô tô và 03 xe máy. Diện tích rừng bị phá là 48.000 m2. Lũy kế đến ngày 14/9/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 175 vụ vi phạm, xử lý 85 vụ.

4. Tình hình thiệt hại do thiên tai: Trong tuần chưa ghi nhận thiệt hại do thiên tai gây ra.

5. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách đến ngày 14/9/2023 là 3.617,6 tỷ đồng (thực hiện trong tháng 9 đến ngày 14/9/2023 là 69,6 tỷ đồng), so với tuần trước tăng 47 tỷ đồng, đạt 66,6% so với dự toán Trung ương giao, đạt 61,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 3.589,4 tỷ đồng, đạt 66,6% so với dự toán Trung ương giao, đạt 63,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,6% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 28,2 tỷ đồng, đạt 67,1% so với dự toán Trung ương và đạt 11,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

6. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Tính đến ngày 13/9/2023, giá trị giải ngân 1.099,912/4.267,499 tỷ đồng, tăng 33,213 tỷ đồng so với tuần trước, đạt 25,77% kế hoạch vốn đã giao; trong đó:

- Nguồn ngân sách địa phương giải ngân 735,227/2.028,809 tỷ đồng đạt 36,24% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương vốn trong nước hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu giải ngân 364,685/2.238,69 tỷ đồng đạt 16,29% kế hoạch.

7. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Phát hiện 08 vụ, làm chết 01 người, bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 20 triệu đồng; so với tuần trước, tăng 01 vụ, không tăng, không giảm số người chết, giảm 01 người bị thương; thiệt hại tài sản giảm 30 triệu đồng. Giết người 01 vụ (An Khê), Cố ý gây thương tích 01 vụ (Krông Pa), Dâm ô người dưới 16 tuổi 01 vụ (Chư Sê), Trộm cắp tài sản 03 vụ (Pleiku, Chư Pưh, Krông Pa), Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Pleiku), Môi giới mại dâm 01 vụ (Chư Prông).

- Tội phạm kinh tế, tham nhũng: Phát hiện 04 vụ/04 trường hợp vi phạm quy định trật tự quản lý kinh tế (Đak Đoa, Ia Grai mỗi nơi 02 vụ); thu giữ 426 sản phẩm hàng hóa các loại.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện 07 vụ/11 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku 03 vụ; Ayun Pa, Đức Cơ, Krông Pa, Phú Thiện mỗi nơi 01), so với tuần trước tăng 06 vụ, tăng 08 đối tượng; thu giữ 57 gói nhỏ ma túy đá, 51 viên thuốc lắc, 07 gói ma túy dạng khay.

- Vi phạm pháp luật về môi trường: Phát hiện 03 vụ/03 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép (Mang Yang, Chư Prông, Chư Sê); thu giữ 50m3 đá, 60m3 cát.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 07 vụ (Pleiku, Chư Prông, Chư Sê, Đức Cơ, Đak Đoa, Mang Yang, Phú Thiện), làm chết 06 người, bị thương 06 người; so với tuần trước, tăng 01 vụ, tăng 03 người chết, tăng 02 người bị thương. Nguyên nhân: Không chú ý quan sát 03 vụ, lấn đường 01 vụ, đang điều tra 03 vụ.

- Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 01 (Chư Pưh), chết 01 người; đuối nước 01 vụ (Ia Grai), chết 02 người.

- Phát hiện 11.828 trường hợp vi phạm, tạm giữ 06 ô tô, 239 mô tô, 612 giấy tờ các loại; ra quyết định xử phạt 1.810 trường hợp, số tiền 1,64 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 152 trường hợp./.


[1] Huyện Chư Prông: 02 vụ khai thác rừng trái pháp luật tại xã Ia Mơ. Tang vật vi phạm gồm 7,392 m3 gỗ tròn loài thông thường. Huyện Chư Pưh: 02 vụ, gồm 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật và 01 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật tại xã Ia Le. Tang vật, phương tiện vi phạm gồm 1,404 m3 gỗ tròn, xẻ loài thông thường và 03 xe máy. Huyện Chư Sê: 01 vụ vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển lâm sản tại xã Ia Glai. Huyện Đak Đoa: 02 vụ, gồm 01 vụ khai thác rừng trái pháp luật tại xã Đak Sơmei và 01 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật tại xã Đak Rong. Tang vật vi phạm gồm 5,871 m3 gỗ tròn loài thông thường. Huyện Kbang: 01 vụ khai thác rừng trái pháp luật tại xã Đak Smar. Tang vật vi phạm gồm 1,812 m3 gỗ tròn loài thông thường. Huyện Kông Chro: 01 vụ phá rừng trái pháp luật tại xã Sró, diện tích rừng bị phá là 48.000 m2. Huyện Krông Pa: 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Chư Drăng. Tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 0,803 m3 gỗ tròn loài thông thường và 01 xe ô tô. Huyện Mang Yang: 01 vụ khai thác rừng trái pháp luật tại xã Kon Chiêng. Tang vật vi phạm gồm 5,261 m3 gỗ tròn loài thông thường.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc