Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (Từ ngày 09/1/2020 đến ngày 16/01/2020)

Ngày đăng: 17-01-2020, 10:00 - Lượt truy cập: 165

​1. Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020

Tính đến ngày 16/01/2020, toàn tỉnh gieo trồng được 57.159 ha cây trồng các loại, đạt 81,2% KH, bằng 137,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 23.574 ha, đạt 94,3% KH; ngô 2.359 ha, đạt 53,1% KH; đậu các loại 3.508 ha, đạt 87,3% KH; lạc 44,6 ha, đạt 45,0% KH; sắn trồng mới 8.124 ha, đạt 74,8% KH; khoai lang 863 ha, đạt 68% KH; mía trồng mới 3.140 ha, đạt 60,7% KH; rau các loại 9.246 ha, đạt 73,1% KH.

2. Tình hình bệnh khảm lá virus hại sắn  

Xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ tháng 9/2018, đến ngày 16/01/2020, bệnh vẫn đang còn gây hại tại 04 địa phương với tổng diện tích sắn nhiễm bệnh là 1.934,1 ha (nhẹ 1.646,1 ha, trung bình 238 ha, nặng 50 ha); Cụ thể: Ia Pa 434 ha, Krông Pa 1.307,7 ha, Phú Thiện 184,4 ha, Chư Pưh 8 ha. Bệnh gây hại tập trung trên giống sắn HL-S11, KM 419, KM 140, KM 98/5.

Công tác tiêu hủy nguồn bệnh: Tiêu hủy tổng số được 34,4 ha, trong đó Ia Pa 13,3 ha (tiêu hủy cục bộ 13 ha, tiêu hủy 100% 0,3 ha), Chư Pưh 10 ha (diện tích tiêu hủy cục bộ 1,7 ha, diện tích tiêu hủy 100% là 8,3 ha), Kông Chro 11,1 ha (diện tích tiêu hủy 100%).

3. Tình hình bệnh dịch gia súc

3.1. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Lũy kế tính từ ngày đầu phát sinh 14/5 đến ngày 16/01/2020, trên địa bàn toàn tỉnh, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh và 3.447 hộ/407 thôn/109 xã, phường, thị trấn thuộc 15/17 địa phương gồm: Chư Prông, Chư Pưh, Đức Cơ, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa, Ia Grai, Kbang, Ayun Pa, An Khê, Chư Păh, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Sê, Tp. Pleiku (2 huyện Kông Chro và Đak Pơ chưa phát sinh bệnh); tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 30.481 con, khối lượng 1.515.700 kg; trong đó, đã có 98 xã, phường, thị trấn thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố dịch bệnh đã qua 30 ngày và đã được công bố hết dịch.

Toàn tỉnh hiện còn 156 hộ/31 thôn, làng của 11 xã, thị trấn (trong đó có xã Ia Phang (Chư Pưh), Chư Băh (Ayun Pa), Đăk Djrăng (Mang Yang), Chư Ngọc (Krông Pa) bị dịch tái phát) thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố (Krông Pa, Ayun Pa, Chư Păh, Mang Yang, Chư Pưh, Ia Grai, Pleiku) có lợn bị mắc bệnh DTLCP chưa qua 30 ngày; tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy là 980 con, khối lượng 39.335 kg, cụ thể:

- Huyện Chư Pưh: Phát hiện ngày 14/5, đến ngày 16/01/2020, UBND huyện công bố hết dịch tại 05/06 xã, thị trấn có dịch gồm: Nhơn Hòa, Chư Don, Ia Blứ, Ia Le, Ia Ròng; toàn huyện hiện còn 01 hộ/01 thôn của xã Ia Phang có lợn mắc bệnh DTLCP, số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 43 con, khối lượng 1.379 kg.

- Huyện Chư Prông: Phát hiện ngày 04/6, đến ngày 13/12/2019, UBND huyện công bố hết dịch tại 04/04 xã có dịch gồm: Ia Mơ, Bình Giáo, Ia Piơr, Ia Lâu.

- Huyện Đức Cơ: Phát hiện ngày 03/6, đến ngày 06/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 08/08 xã, thị trấn có dịch: Chư Ty, Ia Kla, Ia Pnôn, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Lang, Ia Dom, Ia Nan.

- Huyện Phú Thiện: Phát hiện ngày 11/6, đến ngày 05/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 10/10 xã, thị trấn có dịch gồm: Phú Thiện, Ia Sol, Ia Piar, Ia Yeng, Chư A Thai, Chrôh Pơnan, Ia A Ke, Ayun Hạ, Ia Peng, Ia Hiao.

- Huyện Ia Pa: Phát hiện ngày 24/6, đến ngày 25/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 09/09 xã, thị trấn có dịch: Kim Tân, Pờ Tó, Ia Kđăm, Ia Broăi, Chư Răng, Ia Tul, Ia Trôk, Chư Mố, Ia Mrơn.

- Thị xã Ayun Pa: Phát hiện ngày 12/7, đến 16/01/2020, UBND thị xã đã công bố hết dịch tại 07/08 xã, phường có dịch: Ia Rtô, Ia Sao, Đoàn Kết, Cheo Reo, Ia Rbol, Sông Bờ, Hòa Bình; toàn thị xã hiện còn 01 hộ/01 thôn của xã Chư Băh có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 99 con, khối lượng 4.545 kg.

- Huyện Krông Pa: Phát hiện ngày 19/7, đến ngày 16/01/2020, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 06/10 xã, thi trấn có dịch: Chư Đrăng, Uar, IaRsai, Krông Năng, Chư Gu, Phú Cần; toàn huyện hiện còn 98 hộ/19 thôn/04 xã, thị trấn có dịch gồm: thị trấn Phú Túc, Ia Mlah, Iar Sươm, Chư Ngọc; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 322 con, khối lượng 12.234 kg.

- Huyện Ia Grai: Phát hiện ngày 22/7, đến ngày 16/01/2020, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 05/06 xã, thị trấn có dịch: thị trấn Ia Kha, Ia O, Ia Chia, Ia Dêr, Ia Sao; toàn huyện hiện còn 01 hộ/01 thôn của xã Ia Tô có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 35 con, khối lượng 2.430 kg.

- Huyện Kbang: Phát hiện ngày 02/8, đến ngày 06/10/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 02/02 xã, thị trấn có dịch: Kbang, Đăk Hlơ.

- Thị xã An Khê: Phát hiện ngày 01/8, đến ngày 23/9/2019, UBND thị xã đã công bố hết dịch tại 03/03 xã, phường có dịch: Ngô Mây, An Bình, Xuân An.

- Thành phố Pleiku: Phát hiện ngày 03/8, đến ngày 16/01/2020, UBND thành phố Pleiku đã công bố hết dịch tại 13/14 xã, phường có dịch: Diên Hồng, Ia Kring, Hoa Lư, Thắng Lợi, Yên Thế, Trà Đa, Tân Sơn, Biển Hồ, An Phú, Chư Á, Trà Bá, Diên Phú, Phù Đổng; toàn thành phố hiện còn 01 hộ/01 thôn của xã Gào có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 39 con, khối lượng 1.079 kg.

- Huyện Chư Păh: Phát hiện ngày 18/8, đến ngày 16/01/2020, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 05/06 xã, thị trấn có dịch: thị trấn Phú Hòa, Chư Đăng Ya, Ia Khươl, Ia Nhin, Hòa Phú; toàn huyện hiện còn 52 hộ/06 thôn của xã Nghĩa Hưng có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 305 con, khối lượng 13.333 kg.

- Huyện Mang Yang: Phát hiện ngày 18/8, đến ngày 16/01/2020, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 06/08 xã có dịch gồm: Kon Thụp, Đăk Ta Ley, Đăk JơTa, Đê Ar, Ayun, Đăk Trôi; toàn huyện hiện còn 02 hộ/02 thôn/02 xã có dịch: Đăk Djrăng, Đăk Yă; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 137 con, khối lượng 4.335 kg.

- Huyện Chư Sê: Phát hiện ngày 19/8, đến ngày 08/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 05/05 xã, thị trấn có dịch: Chư Sê, Ia Glai, Barmaih, Dun, Hbông.

- Huyện Đak Đoa: Phát hiện ngày 21/8, đến ngày 16/01/2020, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 10/10 xã, thị trấn có dịch: thị trấn Đak Đoa, Đak Sơmei, A Dơk, Tân Bình, Ia Pết, Hải Yang, Hà Đông, Hneng, Ia Băng, K'Dang.

3.2. Hỗ trợ:

Từ ngày 14/5/2019 - 16/01/2020, có 13 huyện, thị xã, thành phố đã trích ngân sách là 27.031.628.500 đồng để hỗ trợ các hộ có lợn mắc bệnh, tiêu hủy (Đức Cơ 2.082.381.500 đồng, Chư Prông 234.496.000 đồng, Kbang 213.400.000 đồng, Krông Pa 738.935.000 đồng, Ia Grai 654.000.000 đồng, Ia Pa 2.396.150.000 đồng, Đak Đoa 702.070.000 đồng, Phú Thiện 6.761.492.000 đồng, Chư Pưh 1.065.094.000 đồng, Chư Păh 739.155.000, Ayun Pa 8.670.290.000 đồng, An Khê 1.262.275.000 đồng, Pleiku 1.511.890.000 đồng).

4. Tình hình bệnh Cúm gia cầm

       Tình hình bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh ổn định, chưa phát sinh ổ dịch mới.

* Các địa phương còn lại: Chưa phát hiện dịch bệnh DTLCP và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm.

5. Quản lý, bảo vệ rừng

Trong tuần trên địa bàn tỉnh xảy ra 09 vụ vi phạm lâm luật (04 vụ vận chuyển, 04 vụ cất giữ trái phép, 01 vụ vi phạm khác). Địa bàn xảy ra: Kbang 03 vụ; Kông Chro 02 vụ; Chư Pưh, Phú Thiện, Krông Pa, Chư Prông mỗi nơi 01 vụ. Tang vật vi phạm 20,47 m3 gỗ các loại. Phương tiện vi phạm: 14 (01 ô tô, 01 công nông, 12 xe máy).

6. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu ngân sách trên địa bàn thực hiện đến ngày 15/01/2020 là 136,5 tỷ đồng đạt 3% (136,5/4.570 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, đạt 2,6% (136,5/5.200 tỷ đồng) so với dự toán HĐND giao.

7. Tình hình trật tự an toàn xã hội 

- Trật tự an toàn xã hội: Xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 13 vụ, 01 người chết, 01 người bị thương (so với tuần trước tăng 06 vụ, không tăng giảm số người chết và tăng 01 người bị thương); tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 232 triệu đồng.

- Ma túy: Phát hiện 07 vụ, 11 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy ở Pleiku và An Khê mỗi nơi 02; Chư Prông, Chư Pưh, Kbang mỗi nơi 01 vụ. Thu giữ 11 gói heroin, 76 gói ma túy tổng hợp. Ngoài ra, phát hiện 25 đối tượng, sử dụng trái phép chất ma túy ở Pleiku và An Khê.

* Tai, tệ nạn xã hội: Tai nạn giao thông xảy ra 02 vụ,  02 người chết, 04 người bị thương (so với tuần trước giảm 02 vụ, giảm 02 người chết, không tăng giảm số người bị thương). Nguyên nhân 02 vụ: Vi phạm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn và sử dụng bia rượu.

Xảy ra 01 vụ cháy kho lốp xe tư nhân ở Pleiku, đang điều tra nguyên nhân.

01vụ tự tử ở Kông Chro, chết 01 người; 01 vụ đuối nước ở Chư Prông, chết 02 người; 04 vụ tai nạn khác ở Pleiku, Chư Sê và Đức Cơ, chết 03 người, bị thương 01 người.

Phát hiện 2.901 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt 2.556 trường hợp, tạm giữ 11 xe ô tô; 438 mô tô; 05 phương tiện khác; 1.329 giấy tờ các loại; tước 80 giấy phép lái xe, số tiền xử phạt 1,48 tỷ đồng.

8. Tình hình tiếp công dân

Trong tuần, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh đã tiếp thường xuyên 08 lượt công dân đến phản ảnh, kiến nghị; có 05 vụ việc thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính các cấp; 03 vụ thuộc thẩm quyền cơ quan tư pháp. Ban tiếp công dân và các cơ quan liên quan đã trả lời, hướng dẫn công dân theo quy định; UBND tỉnh đã tiếp nhận 12 đơn (trong đó lưu 07 đơn trùng, không đủ điều kiện thụ lý; chuyển 03 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giao 02 đơn đến cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý)UBND tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh